­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Iona is in het artikel over Columba reeds ter sprake gekomen. Nu iets meer over de abdij en de rol in ons hedendaags christelijk leven. Zoals gezegd, de vorige keer is door Columba een klooster gesticht op Iona. Iona werd door de Schotten en de Picten (een verzameling stammen die vanaf de Late IJzertijd ook in Schotland verbleven maar een andere afkomst hadden dan de Schotten) al gezien als een heilige plaats. Voor de vestiging van het eerste klooster werden er al Schotse koningen begraven. In totaal 48 Schotse koningen zijn hier begraven.

ionaIn 794, in 801 en in 806 vinden invallen en rooftochten door de Vikingen plaats. Bij deze laatste worden 68 monniken afgeslacht op het strand. In de bijna 200 jaren die volgen zullen de Vikingen nog menigmaal de kerkelijke rijkdommen binnenvallen en moorden en plunderen. In 1203 wordt een Benedictijnse abdij gevestigd op de plek waar vermoedelijk kerken die gewijd waren aan Columba, hebben gestaan. Vanaf nu wordt de Columbiaanse (Keltische) kerk vervangen door de Romeinse kerk.

Door de reformatie in Engeland (Hendrik VIII) komt er een gedwongen einde aan het kloosterleven. De katholieke koning Charles I roept de Kerk nog in 1630 uit tot de Kathedraal van de Isles, maar dat duurt maar tot 1640, Charles van de troon verdreven wordt en de Schotse Kerk bisschoppen afzwoer. De kerk komt dan langzaam in verval.

De kerk en gemeenschap leiden een klein bestaan binnen de Schotse Kerk tot in 1938 de Iona Community wordt opgericht. Door de inzet van deze Community ontstaat er een bloeiende gemeenschap. De gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie, in deze tijd, vorm te geven. De gemeenschap telt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden.  Deze gemeenschap is de basis waaruit nieuwe gebeden, gezangen en zo voort tot ons komen.

Paul Spoormans
­