­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

In de vergadering van 15 mei in Roden zijn weer een aantal belangrijke onderwerpen besproken. We zetten een paar op een rij.

-    Het aanvragen van VOG-verklaringen voor vrijwilligers blijft punt van aandacht. De secretaris zal in de juni-vergadering van het PB de notitie Een Veilige Kerk inbrengen, waarin naast de aandacht voor het voorkomen van seksueel geweld/intimidatie, ook de gehele procedure rondom de aanvraag VOG aan de orde zal komen. Hieruit zal een protocol volgen, zodat voor iedereen binnen de parochie duidelijk is voor wie een VOG aangevraagd moet worden, en hoe dat in zijn werk gaat. In het algemeen zal iedere vrijwilliger die werkt aan financiën, met kinderen of met persoonlijke gegevens van parochianen een VOG-verklaring nodig hebben. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het VOG-register van onze parochie.
-    Naar aanleiding van het thema ‘catechese’ wordt van gedachten gewisseld over de inhoud, vorm en doelgroep van catechese; waar is nu behoefte aan, welke doelgroep willen we aanspreken, welke vorm van catechese is zinvol (informatieoverdracht en/of uitwisseling van meningen en beleving), wat leren we van eerdere cursussen, welke cursussen lopen nu goed (daar is dus behoefte aan) en wat kunnen we daar nog aan toevoegen, en hoe creëren we meer binding en draagvlak. De focus zal in eerste instantie liggen op een cursus ‘basiskennis’ van het katholieke geloof. Deze kortlopende cursus is zowel interessant voor gelovigen bij wie de kennis wat is weggezakt (of nooit goed aanwezig is geweest) als voor geïnteresseerden van buitenaf. Het pastoresteam neemt het nu op zich om zich te buigen over de inhoud van de cursus.
-    Project ‘Het verschil’. De stuurgroep heeft na veelvuldig overleg de eerste versie van de enquête online staan, en vraagt om feedback. Ter vergadering wordt al een aantal algemene opmerkingen besproken. Het streven is om in het najaar 2019 (oktober) de enquête te starten.
-    Het PB gaat akkoord met de jaarrekening 2018 en ondertekent daartoe tijdens de vergadering de bestuursverklaring.
-    Het PB stemt verheugd in met de benoeming van mw. Janneke Rouwkema als nieuwe secretaris van de locatieraad Zuidlaren.
-    Het jaarlijkse Kaski-onderzoek is voltooid en online ingevuld. Aandachtspunt blijft de ledenadministratie; de secretaris zal zich daar de komende tijd intensiever mee bezighouden om, zeker na de strubbelingen rond de conversie, in overleg naar een wat eenduidiger systeem toe te werken.
-    De gegevens voor een nieuwe parochiegids worden verzameld. Ook wordt nagedacht over de vorm waarin de parochiegids zal verschijnen. Voor de publicatie zullen eerst nog alle betrokkenen worden benaderd voor hun toestemming.
-    De energiescans in alle drie locaties zijn ingepland. Vanwege de meerprijs is niet gekozen voor een ‘gasloze variant’.
-    Op 23 april heeft Alexander Wenker met alle technische mensen van de parochie overlegd. Deze bijeenkomst had vooral ten doel wederzijdse kennismaking en uitwisseling van ervaringen. Een waardevolle toevoeging aan het gesprek waren de kennis en ervaring van parochiaan de heer Ploegmakers.
-    Op 16 november zal het Vormsel toegediend worden. Er is nog een extra oproep geplaatst in de Tau; eventuele gegadigden kunnen zich alsnog aansluiten bij de Vormselgroep.

Joep Coppes, vicevoorzitter

Submit to FacebookSubmit to Twitter

H. Franciscus | Werkvelden

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­