­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

afscheid tolboom

agenda 5a

coronavirus

We kunnen weer in alle drie locaties vieren. Wel met een beperkt aantal parochianen: Assen (max. 55), Rolde (max.40), Zuidlaren (max. 38) en Roden (max. 68). En aanmelden is nog steeds verplicht (behalve in Roden)!

Voor Zuidlaren: elke dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 050-4092913 en via email tot dinsdag 19.00 uur: email kerkbankzuidlaren@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Assen: elke donderdag 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-313029, en via email tot donderdag 19.00 uur: email kerkbankassen@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Rolde: donderdags voor de viering 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-345221, en via email tot donderdag 19.00 uur: email ronald.ernens@home.nl.  |  Meer informatie

In de vergadering van 10 juni jl. zijn weer veel zaken besproken. We doen een greep uit het verslag.

•    Pastor Truda de Boer zou haar 12,5-jarig jubileum vieren in Zuidlaren. Maar na enig speurwerk van de penningmeester bleek dat ze al 27 jaar in dienst van de RK-Kerk is. Met een toespraak van Guus, gebak en bloemen is dat gevierd.
•    Pastoor Tolboom deelt mee dat het de bisschop heeft behaagd hem over te plaatsen naar de parochie H. Clara van Assisi met de locaties Gorredijk, Drachten, Zorgvlied en Oosterwolde. Met ingang van 1 september. Het PB vindt dit heel jammer, maar feliciteren hem ook met de nieuwe benoeming. De communicatie rondom deze aankondiging wordt besproken.
•    Guus Klaas is door de bisschop herbenoemd in het parochiebestuur. Het PB is verheugd en blij met deze herbenoeming.
•    Het parochiebestuur zal de komende vergaderingen de zes thema’s uit de beleidsvisie van het bisdom behandelen en kijken wat ieder thema inhoudt, wat de gevolgen zijn voor onze parochie en welke acties we dienen te ondernemen. Als eerste is het thema ‘Financiën en Gebouwen’ behandeld.
•    Onze penningmeester stelt dat onze financiën op zich goed in elkaar zitten. Onze personele lasten zijn hoog en qua personele bezetting lijkt onze parochie relatief rijk bedeeld. Een ander grote uitgavenpost zijn de gebouwen. De eerstkomende jaren kunnen we alles betalen, maar daarna komen er wezenlijke knelpunten. Dit moeten we vóór zijn. Dat betekent dus dat we tijdig maatregelen moeten nemen. Het is belangrijk om in de komende tijd plannen te ontwikkelen om niet in de situatie te komen dat we voor voldongen feiten komen te staan. De belangrijkste vraag om nu over na te denken en te beantwoorden is, hoe we de langlopende zaken regelen en dit ook meenemen in de gesprekken met de nieuwe pastoor.
•    De randvoorwaarden voor herstart van de parochie-activiteiten worden besproken en bijgesteld/verduidelijkt. Het gebruikersplan Assen is reeds goedgekeurd en met Zuidlaren en Roden zijn gesprekken onderweg over hun gebruikersplannen die voor 1 juli klaar dienen te zijn.
•    Het PB besluit geen subsidieregeling voor de coronacrisis aan te vragen en een brief aan Donatus over schade aan de pastorie in Assen wordt besproken.
•    De pastorpraat zal doorgaan tot eind juni met de laatste video op vrijdag 26 juni.
•    Er zijn hele goede reacties gekomen op de Pinksterviering. Complimenten aan alle medewerkers, pastores, muzikanten, zangers en lectrice.

Joep Coppes, vicevoorzitter PB

Submit to FacebookSubmit to Twitter

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­