­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Onlangs heb ik mijn medestudenten weer ontmoet met wie ik in 1984 begonnen ben met de studie theologie. Ik had ze in jaren niet gezien. Wat me heel erg opviel, was dat ze weinig veranderd waren.

Degene die vroeger met al dan niet flauwe grappen, de lachers op zijn hand had, boekte met zijn humor nog steeds succes. Toch was er bij allen iets veranderd. Eerst kon ik de vinger er niet op leggen, toen wist ik het: de scherpe kantjes zijn er vanaf…
De tijd verandert blijkbaar niet ons karakter, maar maakt wel wat scherp was, zachter. Kon je vroeger als kind of als jongere ongeduldig zijn, nu de jaren er zich hebben tussengeschoven, kun je veel meer geduld opbrengen. En gelukkig maar…

Geduld met jezelf, geduld met je medemens, maar je kunt ook geduld met God hebben. Dat leert mij een boek dat ik aan het lezen ben met de titel ‘Geduld met God’. De schrijver van dit boek is Thomas Halik, een Tsjechische priester. Te Praag zag hij het levenslicht in 1948, het jaar dat de communisten in Tsjecho-Slowakije de macht grepen. Thomas groeide op in een land, zo leek het, zonder kerk en zonder godsdienst. Wat er nog van de kerk over was, werd hevig en wreed vervolgd. Pas rond zijn twintigste gaat hij nadenken over geloof en godsdienst. Heel langzaam groeit in hem het besef dat er een God is, Die ook met zijn leven een bedoeling heeft. In het geheim begint hij in 1972 zijn priesterstudie om in oktober 1978 – ook in het geheim – priester gewijd te worden ergens in een bisschoppelijke kapel in het toenmalige Oost-Duitsland. Na zijn priesterwijding moet hij zeer omzichtig tewerk gaan met het feit dat hij priester is. Zelfs zijn moeder, met wie hij onder een dak woont, krijgt het niet te weten, totdat uiteindelijk het communisme in 1989 het politieke veld moet ruimen.

Deze priesterfilosoof probeert in zijn boek ‘Geduld met God’ het atheïsme, dat hij zo goed kent vanuit zijn jeugd en jonge jaren, en dat hij bovendien overal om zich heen ziet in de Westerse samenleving, op een gelovige manier te benaderen. Atheïsme: uit de ervaring van Gods afwezigheid concludeer je dat God niet bestaat. Halik stelt daartegenover: vaak ervaar ik Gods afwezigheid, maar daaruit concludeer ik niet dat Hij niet bestaat. Halik stelt dat God in eerste instantie een mysterie is in de zin van een voor verstand en zintuigen onbevattelijke grootheid. Wij, mensen, kunnen dit goddelijk mysterie niet ‘oplossen’, God is immers geen kruiswoordpuzzel. Tegenover het mysterie van God past ons geduld.

Als gelovigen staan we op de drempel van het mysterie en willen we ermee leven. Met geduld wachten we op wat het mysterie van God ons zal geven. Met geduld wachten we welke richting dit mysterie van God aan ons leven geven zal. De drie woorden die de apostel Paulus ons meegegeven heeft en die in het hart van veel christenen staan gegrift (terecht!) zijn: geloof, hoop en liefde. Halik verbindt deze drie woorden met geduld. Alleen verbonden met geduld kunnen geloof, hoop en liefde echt zijn. Van harte wens ik u toe: heel veel geduld met uzelf, met uw medemens, maar ook…met God.

Pastoor K. Tolboom

­