­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Maakt u zich weleens zorgen? Wat een gekke vraag, want wie doet dat niet? Volgens de aan het eind van de 19e eeuw geboren filosoof Martin Heidegger is de mens in wezen iemand die zich zorgen maakt. Ons bestaan is bezorgdheid. In de wereld zijn betekent: zich zorgen maken over zichzelf en zijn bestaan. Deze bezorgdheid maakt de mens onrustig en maakt dat hij nergens kan uitrusten.

Jezus echter ziet dat heel anders. Hij ziet de mens niet in de eerste plaats als iemand die zich zorgen maakt, maar als iemand die vertrouwt, en die zich in het vertrouwen op God, veilig weet. We horen dat in de woorden: ‘Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken, of waarmee jij je zult kleden. Maak je niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het overige zal je gegeven worden….’

Vrijwel geen enkele tekst in de Bijbel heeft zoveel kritiek opgeroepen als deze woorden van Jezus over bezorgdheid. Worden we hier wel serieus genomen? Het is toch onverantwoordelijk om niet te zorgen voor de dag van morgen? En wat te denken over alles wat er in onze wereld gebeurt? Op het moment dat ik dit schrijf zijn er hele grote zorgen over de enorme stroom vluchtelingen die zó verlangen naar een veilig en beter bestaan…Natuurlijk maken we ons daar zorgen over.

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het overige zal je gegeven worden..’ Waar moeten we dan precies naar zoeken en neemt dat écht al onze zorgen weg? Bij het Koninkrijk van God gaat het om de ervaring van de liefde van God, waar wij allemaal deel van uitmaken.
We hoeven dat eigenlijk helemaal niet te zoeken, maar mogen ons daarvoor openen. Wij kunnen zorgeloos zijn, waar wij erop durven vertrouwen dat God voor ons zorgt. Dat betekent natuurlijk niet dat we zelf nergens meer voor hoeven te zorgen, dat we niets meer hoeven te doen. Het betekent wel, dat we mogen doen wat in ons vermogen ligt, en dat we ons daarmee in vertrouwen aan God mogen overgeven.

Wanneer we leven met de gedachte dat alles van ons afhangt, zullen er altijd zorgen zijn. Waar wij ons durven toevertrouwen aan God die ons diepste fundament is, daar kunnen nog altijd zorgen zijn, maar we gaan er anders naar kijken. Het hangt niet allemaal van ons af, er is een liefdevolle kracht die ons hierin draagt, en dat is ongelooflijk bevrijdend!

Pastor Truda de Boer

­