­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

Parochianen die vaak met mij te maken hebben, weten wel dat ondergetekende graag preekt en spreekt over de apostel Paulus. Dat was niet altijd zo, maar door de jaren heen ben ik steeds meer over hem gaan lezen en heb mij in zijn leven en werken verdiept.

Zondag 19 juni was er opnieuw een prachtig gedeelte te horen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Daarin spreekt hij over het gedoopt zijn. Wanneer je gedoopt bent, trek je Jezus Christus aan, als kleding. Je ziet er anders uit en als het goed is, ben je ook vanbinnen anders. Alle gedoopten hebben dat; ze vormen een gemeenschap. Paulus noemt dat dan weer het Lichaam van Christus, of het Lichaam van de kerk.

Daarover mijmerde ik in de week na 19 juni nog een tijdje na. Wat betekent dat nu concreet?  Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het zijn grote woorden: Lichaam van Christus zijn, Hem als een kleed aantrekken…. Misschien is het wel zoiets als: uitstralen dat je met een gelovige houding in het leven staat. Dat je geïnspireerd bent door die man uit Nazareth die mensen zo goed op weg kon helpen en hen levensmoed gaf. Aan wie je kon ervaren dat hij met God verbonden was: dat kon je gewoon weg aan hem zien. Het was alsof de H. Geest dwars door Hem heen scheen: van binnenuit naar buiten. Dat kan ons verwarmen en inspireren. Dat kan ons doen beseffen: samen als gelovigen moeten we dat uitstralen.

In onze vieringen, in de dagelijkse praktijk. Overal. In ons staan in de wereld; in onze houding tegenover anderen; in de waarden die we uitdragen en waarmee we een bijdrage willen leveren aan een menswaardige wereld. De kratjes voor de voedselbank; het geld voor de VOM; de mantelzorg die we elkaar geven en gunnen; onze maatschappelijke inzet op zoveel fronten. En altijd weer omdat wij geloven in een God in wiens ogen we allemaal waardevol zijn.  Wie we ook zijn en wat ons ook ontbreekt. Wij zijn allemaal kinderen van God, zegt Paulus.

Ik blijf een fan van hem.

Pastor Agaath Erich
­