­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

Een mens heeft zo zijn of haar hobby’s. De een ploetert graag in de tuin, de ander verzamelt eierdopjes of postzegels. Ook een pastor heeft hobby’s en een van mijn hobby’s is: kerkgeschiedenis. De geschiedenis der kerk is natuurlijk erg breed, dus moet je je specialiseren. En in mijn studententijd ontwikkelde ik binnen dit vakgebied een voorliefde voor bisschop Augustinus van Hippo.

augustinusDe levensloop van Augustinus is bepaald opmerkelijk. Hij leefde in de nadagen van het Romeinse Rijk: 354 – 428. En binnen dat Rijk leefde hij zijn leven aan de rand: in Noord-Afrika, waar nu Algerije ligt. Zijn moeder, Monica, was een christin, maar door weerzin van vader Patricius, die zich pas op zijn sterfbed liet dopen, was het er niet van gekomen Augustinus te laten dopen. Dat gebeurt pas nadat hij een lange zoektocht naar de waarheid heeft afgelegd. Uiteindelijk wordt hij in Milaan gedoopt op Pasen 387 door de plaatselijke bisschop, Ambrosius.

Na zijn doop hoopte hij een beschouwend leven te kunnen leiden met vrienden in een soort klooster. Maar dit soort leven is hem niet vergund geweest. Hij werd priester en ontkwam er niet aan bisschop te worden.

Duizenden keren heeft Augustinus als priester en bisschop gepreekt, vaak één keer per dag, soms wel twee keer! Veel van zijn preken zijn bewaard gebleven. Als je je erin verdiept, is het ongelofelijk hoeveel kennis hij had van de H. Schrift en welke verbanden hij wist te leggen. Blijkbaar was hij ook een gevierde en populaire predikant: de mensen reageerden tijdens zijn preken vaak enthousiast op wat hij zei.

Augustinus had veel vrienden. Je kunt hem echt wel de heilige van de vriendschap noemen. Als hij met iemand bevriend was, dan was die band langdurig en hecht.  Blijkbaar was hij sociaal erg getalenteerd.

In de kunst wordt hij vaak afgebeeld als bisschop met een hart in zijn handen. Dat was dan ook, denk ik, de kern van zijn interpretatie van Jezus’ Blijde Boodschap: liefde. Hij zegt het ook ergens in zijn geschriften: ‘Bemin, en doe dan maar wat je wilt’. Het betekent niet: bemin, en leef er maar op los. Nee, het betekent: als de liefde centraal staat in je leven, is het bewandelen van de christelijke levensweg een stuk gemakkelijker. Immers: je gebruikt namelijk al het juiste kompas…

Pastoor K. Tolboom

­