­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Er is niets zo fijn als in de nabijheid zijn van mensen waarbij je het gevoel hebt dat je er helemaal mag zijn zoals je bent. Je hoeft niets op te houden, je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent, alles mag er zijn, en het is helemaal oké! In de praktijk blijkt het moeilijker te zijn, althans dat is mijn eigen ervaring, om dat ook tegen jezelf te zeggen: ‘je bent helemaal goed zoals je bent, alles mag er zijn!’

Alles mag er zijn? Nou nee, dát zijn lastige gevoelens, en die gedachten heb ik ook liever niet. En daar en daar schiet ik hopeloos tekort. Kortom: een oordeel is zo snel gevormd. Helpen we onszelf daarmee? Gaan lastige gevoelens en gedachten daarmee weg? Wordt het gemakkelijker om dingen van onszelf onder ogen te zien? Ik denk het niet, alles van onszelf waar we moeite mee hebben wordt door een oordeel alleen maar lastiger en moeilijker.

Hoe zou God naar ons kijken? Kunnen we dat weten? Luisterend naar de verhalen van Jezus komen we daar veel van op het spoor, maar ook luisterend naar het diepste in onszelf. Ga maar eens stil en rustig zitten en kijk naar alles wat leeft in jezelf zónder oordeel; alles waar je niet gelukkig mee bent, waarvan je eigenlijk vindt dat het er niet zou moeten zijn. Wanneer we het oordeel eraf halen wordt het zachter in ons. Is daarmee alle pijn, en zijn daarmee alle lastige dingen ook verdwenen? Nee, maar er is wel een begin gemaakt om er anders naar te kijken: met liefde, zonder oordeel!

Zó en dan met nog oneindig veel meer barmhartigheid en mildheid kijkt God naar ons! Alles mag er zijn, ook dat waar we niet zo gelukkig mee zijn. Gods liefde is onvoorwaardelijk! En als God niet oordeelt, wie zijn wij dan om dat wel te doen. Met zachtheid en mildheid naar onszelf en naar anderen kijken, het zal ons leven veranderen!

Pastor Truda de Boer

­