­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

In deze tijd van het jaar worden de dagen steeds korter.
Tot voor kort maakte ik na het avondeten regelmatig nog even een wandelingetje door het Lariksbos achter de flat waar ik woon. Dat is voorlopig even voorbij, het wordt al snel donker, de gordijnen gaan dicht en ons wereldje wordt kleiner.

Om het licht niet te vergeten, ontsteek ik dan een kaars! Dat licht brandt voor hen die dat nodig hebben, inclusief mezelf. Donker en licht, het doet iets met ons! Onze behoefte aan licht is groot, als het buiten donker wordt, maken we het binnen licht.

Wat hierbij opvalt, is dat het allebei gaat om iets wat zich buiten onszelf afspeelt. Zijn we ons er ook van bewust, dat er licht is wat zich in onszelf bevindt? Natuurlijk anders dan wat we buiten onszelf kunnen zien, maar toch...

Ik noem het maar even ‘licht zonder vorm’, licht wat eeuwigheidswaarde heeft, licht waarin wij geschapen zijn, goddelijk licht! Licht dat altijd bij ons blijft.
Hoe kunnen we daar iets van ervaren? Allereerst door erop te durven vertrouwen dat het er is, zélfs al ervaren we er niets van en is het akelig donker in onszelf en om ons heen.

Dat kleine beetje vertrouwen dat God sprak: ‘er is licht’, en in dat licht ons heeft geschapen, is genoeg! Genoeg om het te laten groeien in zijn eigen tempo.

Ik ervaar bij mezelf hoe groot het verschil is tussen wanneer ik me helemaal mee laat nemen in de somberte van het donker buiten en in mezelf, zonder daar overigens een oordeel over uit te spreken, én wanneer ik mij, hoe weinig ook, een beetje open voor het licht van God, het licht wat in mij is.

Natuurlijk blijft het buiten net zo donker, en ook vanbinnen verandert niet alles. Maar midden in dat alles is er toch licht, waardoor alles een veel zachtere glans krijgt!

Wanneer u dit leest, naderen we de Adventstijd. Tijd om het licht te zien groeien, ook in onszelf, opdat Christus ook in ons geboren mag worden.

Pastor Truda de Boer

­