­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

Op het kerstfeest vieren we dat God mens is geworden in de persoon van Jezus. Letterlijk is Hij op aarde gekomen. En die aarde van dik tweeduizend jaar geleden was bepaald niet ideaal. Jezus kwam terecht in een streek die bezet werd door de Romeinen. Er was veel armoede en bovendien een voortdurende dreiging van politieke onlusten. Maar wat zou Jezus aantreffen als Hij nu, anno 2017, op aarde zou komen…?

De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Dat was zo in de tijd van Jezus, en gelukkig is dat nog steeds zo. Maar dat gemeenschappelijk huis, die aarde, waarop we leven, bevindt zich in een crisis. Wereldwijd zien we een aantasting van het milieu, doordat wij, mensen, al veel te lang niet verantwoord omgaan met onze gemeenschappelijke woning. Het lijkt erop dat we de aarde niet bewonen, maar uitwonen.

We hebben te maken met een ecologische crisis van een ongekende omvang. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er een ontstellende ongelijkheid heerst in deze wereld. Het merendeel van de wereldbevolking kan niet of maar heel beperkt in zijn eerste levensbehoeften voorzien, terwijl een minderheid een groot deel van wat de schepping ons geeft, verbruikt ten eigen bate. En dat treft Jezus aan, als Hij anno 2017 op aarde zou verschijnen…

Tegelijkertijd zou Hij merken dat bij heel velen, en ook bij ons, onverschilligheid heerst. Voor de wereld is het vijf voor twaalf of zelfs nog later, maar we trekken onze schouders op: ach, zo’n vaart zal het toch niet lopen!

Ik doe het volgende voorstel. Wat zou het mooi zijn, als Christus, wanneer Hij rondgaat op deze wereld, ons aan zou treffen terwijl we uit alle macht bezig zijn op een andere, meer zorgvuldige manier te leven. Als het gaat om de crisis waarin de wereld zich bevindt, laten we dan onze onverschilligheid van ons afgooien. Het maakt verschil of we doorgaan met leven, zoals we tot nu toe hebben gedaan of dat we rekening gaan houden met Gods schepping.

Dat verschil heeft ook een naam: toekomst. Nú kunnen we nog toekomst geven aan deze wereld. Er komt een moment waarop we te laat zijn. Laten we samen naar Bethlehem gaan om het Kind van Bethlehem een cadeau te geven: toekomst voor deze wereld.

Namens het pastoresteam wens ik u allemaal een zalig kerstfeest,

Pastoor K. Tolboom
­