­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

Laat ik beginnen u allen een heel Zalig Nieuwjaar te wensen. Een jaar ligt voor ons en waarschijnlijk zullen we dit jaar als parochie bezig gaan met een project wat ons de nodige inspanning zal kosten. En hopelijk ook wat zal opleveren natuurlijk. En dat project is mijn “nieuwe wijn in nieuwe zakken”.
Meestal zeggen we: “oude wijn in nieuwe zakken“. Zo luidt het spreekwoord immers. Maar ik wilde er dit keer maar eens iets anders van maken. Niet zomaar hoor, maar met goede reden. Welke “nieuwe wijn” in welke “nieuwe zakken” zult u vragen…

Het gaat om het project “Het Verschil”. U kon er ook al iets over lezen in de vorige Tau. Het parochiebestuur en de locatieraden hebben er inmiddels al een studiedag aan gewijd. “Het Verschil” is een plan dat wil onderzoeken hoe onze parochianen eigenlijk denken over geloven en de parochie. Wie zijn wij als parochie of locatiegemeenschap? Wie zijn zij, die parochianen, die soms echte kerkgangers zijn of vrijwilligers? Maar evengoed kunnen het ook parochianen zijn die op grotere afstand van het hart van de parochie staan. Wat betekent geloof eigenlijk voor hen? Wat zijn hun verwachtingen van een kerk? Waarvoor willen zij lid blijven? Wat zoeken ze, wat missen ze?

Wij willen kortom graag weten waar onze gelovigen staan en wat hen beweegt. En dat geldt wat ons betreft zeker ook voor hen die wat meer op afstand staan. Het is belangrijk voor een parochie in deze tijd om alle bronnen aan te boren die er te vinden zijn onder ons. Willen we als geloofsgemeenschappen het christelijk geloof blijven doorgeven, dan is het wel zaak om nieuwe wegen te gaan. Niet alleen in de vorm waarin wij parochie zijn, maar ook inhoudelijk zullen wij opnieuw moeten gaan spreken met elkaar.
Soms zal dit betekenen dat je bijna bij nul moet beginnen, omdat de vertrouwde taal, rituelen en verhalen onbekend zijn geworden bij mensen. Mensen die misschien wel vragen en behoeften hebben.

Nieuwe wijn in nieuwe zakken dus.  Een heel avontuur zult u zeggen. Dat is het ook!  Maar het bisdom steunt ons en stelt ons in staat dit toch te gaan aanpakken. 
Het onderzoek zal plaatsvinden middels een enquête. Waarschijnlijk zullen we zowel de digitale als de papieren vorm gaan gebruiken. Als stuurgroep gaan we verder werken aan de voorbereidingen en ik denk dat u dit komende voorjaar nog wel vaker iets over ons toekomstplan “Het Verschil” zult gaan horen.   

Pastor Agaath Erich 

­