­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. We kennen de 40 dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk Israël door de woestijn. En 40 dagen na Kerstmis is het Maria Lichtmis. Vroeger gold dit in de liturgie ook als het einde van de kersttijd. Het is de afsluiting van alle feesten die op de een of andere manier met Kerstmis verbonden zijn.

Officieel heet het feest: ‘Opdracht van de Heer’. In de Joodse traditie was het gebruik dat de eerstgeborene na 40 dagen naar de tempel werd gebracht. De ouders offerden dan een duif en een lam, of als ze arm waren alleen twee duiven. In christelijk perspectief betekent het dat Jezus voor de eerste keer door zijn ouders naar de tempel werd gebracht, het huis van zijn hemelse Vader. Je zou kunnen zeggen dat Jezus op deze dag voor het eerst aan het grote publiek werd getoond. Na de herders en de wijzen heeft nu iedereen gezien dat Gods Zoon in de wereld gekomen is. Daarmee is Maria Lichtmis het laatste feest rond de menswording van God, het einde van het Kerstfeest dus.

Maria Lichtmis is dus veel meer een Christusfeest dan een Mariafeest. Waarom dan toch die naam? Dit is een samensmelting van een aantal tradities. In het jodendom was het gebruik dat vrouwen 40 dagen na een bevalling weer naar de tempel gingen. En voor Maria geldt heel speciaal dat zij met de geboorte van Jezus meegewerkt heeft aan het in de wereld brengen van het licht. Ook hier ligt een duidelijk verband tussen Kerstmis en Lichtmis. Begin februari is tevens het vroege begin van de lente, het licht komt ook letterlijk weer terug. In het oude Romeinse rijk was het al een heidens lichtfeest, dat later een christelijke betekenis heeft gekregen.

Pastoor K. Tolboom

­