­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Lezingen: Daniël 7, 13-14 en Johannes 18, 33b-37

Van de theoloog Drewermann is de uitspraak: ‘als er een hemel is, kan er geen hel zijn…’
Hij zegt: de hemel is een en al liefde en vreugde, verbondenheid met God.
De hemel is voor iedereen, want we kunnen immers alleen maar echt blij zijn als er niemand wordt buitengesloten.
We kunnen alleen maar echt gelukkig zijn wanneer er niet meer wordt geleden.
Dat betekent: de reden dat er geen hel kan bestaan, is dat er anders geen hemel zou kunnen bestaan!

Bij hemel denken we waarschijnlijk al heel snel aan na onze dood.
Maar laten we die hemel eens wat dichterbij halen.

Hoe zou het zijn als dat ons werkelijke thuis is, veel dichterbij dan wij denken, ook hier en nu.
Maar…hier en nu, hemel, een en al liefde en vreugde, verbondenheid met God?
Dat is veel te mooi om waar te zijn, dat geloven we toch niet. Ja, misschien af en toe even, in een glimp.
Misschien geloven we nog eerder in die hel, hier en nu. Is het niet in ons eigen leven,
dan toch wel in onze wereld.

Aan het einde van het kerkelijk jaar vieren we dit weekend Christus Koning, Christus, Koning van het heelal. Van oudsher een triomfalistisch feest wat groots gevierd werd.
Daar voelen we ons niet meer zo bij thuis, maar toch, we kunnen er zeker anders naar kijken, en zo de essentie behouden.
Wie is Jezus voor ons? Zou Hij voor ons een koning kunnen zijn? En wat betekent dat dan?
In het evangelie horen we hem zeggen: ‘mijn koningschap is niet van deze wereld’. Wat bedoelt Jezus daarmee? Mijn koningschap is niet zoals we daar in de wereld naar kijken: met macht en pracht en praal.
Niet dat dat verkeerd zou zijn, maar mijn koningschap gaat veel verder dan dat. Heeft dit koningschap ook te maken met ons werkelijke thuis in God, met de hemel?

‘Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’ Nog zo’n prachtige, maar toch ietwat cryptische zin uit het evangelie. Wat is dan die waarheid over ons?
En heeft dat iets te maken met dat koningschap waar Jezus over spreekt?
Misschien moeten we daarvoor even terug naar de doop van Jezus in de Jordaan. Bij die doop daalde Gods Geest op Jezus neer en zei: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb ik mijn welbehagen.’
Aan die stem heeft Jezus zich vastgehouden, zijn hele leven lang. Dat was de waarheid over zijn leven! Hij wist: wat er ook gebeurt, ik ben geliefd bij God! Dat is wie ik in waarheid ben! Dat is wie ik ben en daardoor kan ik leven zoals ik heb geleefd. Daardoor kon ik de weg gaan die ik ben gegaan.

Sommige mensen prezen hem, anderen verwierpen hem. Sommigen riepen hosanna,
anderen  kruisigden hem, maar Jezus hield vast aan de waarheid. Wat er ook gebeurt, ik ben geliefd bij God.
Dat is wie ik ben en daardoor kan ik leven in een wereld die me afwijst of prijst of me uitlacht of op me spuugt. Ik ben geliefd! Niet omdat mensen me geweldig vinden, maar ik was al  geliefd voordat ik geboren was.

En wat voor Jezus geldt, geldt dat ook niet voor ons? Ook wij zijn Gods geliefde zoon of dochter. Dat moeten we niet alleen met onze oren horen, maar veel meer met ons hart! Dat is de waarheid ook over ons leven. De waarheid over wie wij zijn.
Dat is de waarheid waar Jezus het hier over heeft. ‘Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’ Willen we dit van Jezus horen, mag hij de koning zijn die ons hierop aanspreekt: ‘besef wie je werkelijk bent, een geliefd kind van God!
En dat waren we al voor onze geboorte, en dat zijn we voor eeuwig en altijd. Wanneer we ons hart openen, en dit werkelijk durven horen, is er dan nog iets om bang voor te zijn.

‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’, zegt Jezus. Alles in deze wereld is eindig, gaat voorbij. Maar mijn koningschap, mijn koninklijke waardigheid heb ik van God gekregen en dat gaat nooit voorbij. Niemand kan dat van mij afnemen. Dat geldt voor Jezus, en dat geldt voor ons allemaal. Zijn koningschap is een belofte voor ieder van ons.

Het evangelie van dit weekend is een klein stukje uit het passieverhaal van Johannes. We lezen dat in z’n geheel op Goede Vrijdag. Het is natuurlijk niet voor niets dat dit gekozen wordt bij het feest van Christus Koning. De weg van Jezus, zijn lijdensverhaal, het is het verhaal van zovelen op aarde.
Daarom is het in deze wereld van levensbelang  dat we blijven luisteren naar de stem die niet moe wordt te zeggen: jij bent mijn geliefde kind, jij kan bij mij geen kwaad doen. In ieder mens is een domein waarover niemand macht heeft. Ieder mens heeft een koninklijke waardigheid die niemand kan wegnemen of vernietigen.
Welk lijden ons ook treft, wat we ook moeten meemaken, er is iets in ons dat niemand kan kwetsen. Dat is onze waarheid, dat is wie wij zijn: Gods geliefde zoon of dochter.

Hoe moeilijk is het om dat te geloven. Laat staan daaruit te gaan leven. Toch is dat het waarin Jezus ons voorgaat. Zo wil hij voor ons koning zijn. Een koning die wij om leiding mogen vragen. Een koning die ons moed geeft, troost en liefheeft. Een koning die ons laat zien dat de verbondenheid met God, met de hemel zó dichtbij ons is.

‘De reden dat er geen hel kan bestaan, is dat er anders geen hemel zou kunnen bestaan!’
Als er al een hel is, dan maken we die zelf. De hemel, dat is wie we werkelijk zijn!

Amen.

­