­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Lezingen: Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45

Beste medegelovigen,
Veel katholieken, en onder hen vooral veel vrouwen, hebben een bijzondere band met Maria. Ik denk niet dat er veel zijn die kunnen verwoorden wat hen in Maria zo aanspreekt. Ontmoeten ze in haar hun hemelse Moeder? Is het zo dat waar de aardse moeder faalde ze geen teleurstellingen hoeven te verwachten van deze moeder in de hemel?

Vooral vrouwen met kinderen konden en kunnen hun eigen leven teruglezen in dat van Maria. Want je kunt wel zeggen dat zij door God hemelhoog was uitgekozen om de moeder van Zijn zoon te worden, maar daarmee is haar verdere leven nog helemáál niet vlekkeloos verlopen.

In de laatste dagen voor het kerstfeest komt vaak dat wonderlijke verhaal ter sprake over de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria. Ofschoon Maria nog geen omgang heeft gehad met een man, wordt ze toch zwanger. En het kind dat ze zal baren, heeft met God van doen en zal van grote betekenis zijn voor het volk Israël en voor de hele mensheid. Maria schrikt van het woord van de engel. Hoe kan het ook anders? Maar toch biedt ze haar leven ter beschikking. Het is alsof ze zeggen wil : ‘Ik begrijp het wel niet, maar ik vertrouw erop dat God het ten goede zal leiden’. Nu Maria zich zo positief opstelt, kan God  via haar Zijn plan met de mensheid ten uitvoer brengen…

Ja, en met het ‘ja’-woord van Maria heeft haar leven een definitieve wending gekregen. Voortaan staat haar leven in het teken van haar Zoon. Nu is het onvermijdelijk geworden dat ze over negen maanden een kind baart in een oude, onveilige stal in Bethlehem en dat ze na 33 jaar onder het kruis zal staan waaraan haar zoon te sterven hangt.

Beste medechristenen, ik denk wel eens dat de wereld draait op het positieve ‘ja’ dat mensen uitspreken en waar ze dan ook handen en voeten aan geven. ‘Nee’, dat woord sluit af en heeft geen toekomst. ‘Ja’ houdt open en bouwt toekomst. ‘Ja’  houdt de deur open voor de ander en misschien ook wel voor de Ander met een hoofdletter.

Op weg naar het kerstfeest kunnen we misschien zeggen dat Jezus’ geboorte Gods manier is om ‘ja’ te zeggen tegen de mensheid.  Het lijkt eigen aan de mensheid en aan de wereld om ruim baan te geven aan negatieve krachten. Let maar eens op alle strijd en op alle oorlog die er is. Let maar eens op alles waarmee mensen elkaar dwars zitten. Maar met de geboorte van Zijn Zoon zegt God definitief ‘ja’ tegen een mensheid die moeite met Hem heeft. Want dat betekent wat we in het geboorteverhaal van Lucas horen: ‘er was voor hen geen plaats in de herberg’.  Die herbergiers zeiden alleen maar ‘nee’. Er was in hun herbergen wel plaats, maar niet voor Maria en Jozef en voor het Kind dat geboren ging worden.

Wil Jezus bij ons geboren worden, dan zullen wij net als Maria ‘ja’ moeten zeggen, dan wordt ons gevraagd positief tegenover Zijn persoon en Zijn boodschap te staan. Alleen als we ‘ja’ zeggen en ‘ja’ doen, dan zal Jezus ook in ons leven geboren worden. Immers: dat Jezus tweeduizend jaar geleden geboren werd in die stal van Bethlehem is één ding, maar dat Hij ook geboren wordt in ons leven, dat is heel iets anders. Maar dat moet in uw en in mijn leven wel plaats gaan vinden.

AMEN.

­