­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

1.    Mijn naam is?  
Mijn naam Jan van Houten, leeftijd 68 jaar. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik woon nu in Roden. Daarvoor heb ik gewoond in Maassluis en Rotterdam. Mijn beroep was eerst analist, vervolgens arbo-coördinator en ten slotte manager kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

2.    Wat zou je “dienstverlenende” aspecten of kanten van je werk kunnen noemen?  
In het betaalde werk is dat het ondersteunen bij de genoemde aspecten. In het vrijwilligerswerk lever ik bijdragen aan mensen in nood via de voedselbank en hulp bij het invullen van formulieren rond belastingzaken.

3.    Wat wil je niet missen, maar graag meemaken in hobby of werk?
Voor mij zijn contacten met mensen in de omgeving belangrijk. Ik zit op het Triniteitskoor – dus ik zing veel, ook thuis. Ik rijd graag om voor onze (klein-)kinderen.

4.    Wat vind je van de uitspraak van een bisschop: “Als de kerk niet dient, dient ze nergens toe !”
Met deze uitspraak ben ik het helemaal eens. Wij moeten aan onze medemensen denken, Barmhartige Samaritaan zijn. Zoals Jezus zegt: “Wie voedsel geeft aan iemand die honger heeft, geeft dat aan Mij".

5.    Wie zijn voor jou de melaatsen in de maatschappij? 
Voor mij zijn dat degenen aan de “onderkant van de maatschappij”. Dat zijn de mensen die vrijwel geen kans hebben een fatsoenlijk bestaan op te bouwen of onder het bestaansminimum leven. Daar moet meer aandacht aan worden gegeven.

6.    Wat zijn voor jou belangrijke contacten of mensen?
Al degenen die proberen de nood van mensen te lenigen, op welke wijze dan ook. Daaronder versta ik ook mensen hun eigenwaarde (terug)geven.

7.    Wat was een leermoment in je leven?
Mijn leermomenten waren de reacties op wat ik soms zei of beweerde. Door
goed te luisteren en niet te denken dat een ander dezelfde argumenten hanteert als ik zelf.

­