­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

1. De naam is?
Mijn naam is Marijke Velting en ben 65 jaar. Geboren in de stad Groningen en sinds 1972 woon ik in Leek en we hebben vier kinderen en inmiddels zeven kleinkinderen gekregen. Mijn beroep was, voordat de kinderen kwamen, telefoniste/receptioniste en toen mijn jongste kind 10 werd, ben ik gaan werken bij de thuiszorg.

2. Wat zou je 'dienstverlenende/helpende' aspecten of kanten van je (vrijwilligers)werk kunnen noemen? Of welke problemen worden/zijn door je werk aangepakt/aangekaart of opgelost?
Door extra aandacht te geven aan mijn medemens en hen te helpen waar nodig is. Mijn vrijwilligerswerk besteed ik ook in de Wereldwinkel, scouting en natuurlijk aan de kleinkinderen.

3. Wat wil je niet missen, maar graag meemaken in hobby/vrijwilligerswerk?
Voor mij is het belangrijkste de contacten met mensen, zo nodig verbinding met elkaar zoeken, iets bereiken of een doel nastreven.

4. Wat vind je van de uitspraak van een bisschop "Als de kerk niet dient, dient ze nergens voor"?
Ik ben het eens met de uitspraak, met elkaar dienen we de kerk, kijk naar alle vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk.

5. Wie zijn voor jou de melaatsen in de maatschappij?
Voor mij zijn dat de mensen die aan de zijkant van de samenleving staan, denk bij voorbeeld aan de vluchtelingen die in grote aantallen naar Europa vluchten.

6. Wat zijn voor jou belangrijke contacten of mensen?
Vanzelfsprekend zijn dat je eigen familieleden, vrienden en vriendinnen en alle mensen met wie je lief en leed mag delen.

7. Wat was een leermoment in je leven?
Dat je door je eigen levenservaring voor mensen iets mag betekenen en dat je niet perfect hoeft te zijn.

­