Parochianen Enquete het verschil

Introductie | Vragen | Afronding

Nieuwsgierig naar uw mening

Het parochiebestuur van de parochie H. Franciscus van Assisi (Assen – Roden – Zuidlaren) is nieuwsgierig naar uw mening over verschillende zaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Graag hoort het parochiebestuur van u ‘wat goed gaat’ en ‘wat beter kan’ en ook hoe u uw geloof beleeft. Deze enquête kan helpen om een beter beeld te krijgen van de visie van de parochianen op onze kerkgemeenschap en het parochiebestuur ondersteunen om de route voor de komende jaren uit te stippelen.

Enquête ook voor andere gezinsleden
Uw mening stellen we zeer op prijs. Eventuele andere gezinsleden zijn ook uitgenodigd om de enquête in te vullen. Dat geldt ook voor kinderen, wij schatten de leeftijdsgrens op plm. 14 jaar. Wilt u hen erbij betrekken en eventueel helpen bij het invullen?

Anoniem
Bij de enquête is het mogelijk om uw persoonsgegevens achter te laten maar u kunt deze ook anoniem invullen. Uw ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Instructie bij het invullen
De enquête kan op een PC, tablet of mobiele telefoon worden ingevuld. Iedere vraag dient te worden beantwoord. Als u een vraag niet beantwoord dan zult u merken dat u niet naar de volgende vraag kunt. Het is overigens niet nodig om de balk voor ‘Eventuele opmerking(en)/suggesties’ in te vullen.
U hoeft de enquête niet in één keer volledig in te vullen. U kunt tussentijds even stoppen en internet afsluiten. Als u later het programma weer opstart en de enquête opent, dan komt u vanzelf weer bij de vraag waar u gebleven was. Nadat u de enquête volledig hebt ingevuld en afgerond, kan eventueel een ander gezinslid de enquête invullen.
Bij het afronden van de enquête krijgt u de mogelijkheid om de vragenlijst op het scherm te tonen. U kunt dan vervolgens kiezen om de versie te printen of op uw eigen PC, tablet of mobiele telefoon op te slaan.
Onze inschatting is dat het invullen ca. 15 tot 20 minuten tijd in beslag neemt.

Dank voor uw medewerking
Uw antwoorden zijn voor ons van grote waarde en geeft onze parochie belangrijke input voor het beleid in de komende jaren. Wij willen u op voorhand dan ook hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Terugkoppeling
Als u uw naam en e-mailadres achterlaat, zullen we u te zijner tijd informeren over de resultaten van het onderzoek. Ook de Tau zal na afronding van het onderzoek aandacht besteden aan de resultaten.

Namens de stuurgroep van de enquête ‘Het Verschil’
Agaath Erich, Hilde de Boer en Alexander Wenker