­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

In de vergadering op 5 juni 2024 werden onder andere de volgende onderwerpen besproken.

- Het parochiebestuur oriënteert zich op de mogelijke opvolging van pastor Erich, als zij in maart 2025 met pensioen gaat. Er wordt een gesprek met vicaris Wellen gepland voor een eerste verkenning van de mogelijkheden.
- Het onlangs gehouden halfjaarlijkse voorzittersoverleg is in goede sfeer verlopen; tal van onderwerpen zijn op een prettige en zinvolle manier met elkaar besproken. In september zal een secretarissenoverleg gehouden worden.
- De bemensing van het parochiebestuur en de locatieraden blijft een punt van aandacht; het is belangrijk - maar ook best lastig - om geschikte kandidaten voor bestuursfuncties te vinden.
- In oktober starten de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2025. De nieuwe penningmeester van het parochiebestuur Hans Fikkers maakt in overleg met de Kerkbalans-verantwoordelijken van de locaties een actiepuntenlijst. Daarbij worden de ervaringen van dit jaar weer meegenomen.
- Het onderwerp AVG en privacy (de bescherming van persoonsgegevens) blijft een belangrijk aandachtspunt. De komende maanden zal dit onderwerp tijdens diverse overleggen binnen onze parochie besproken worden.
- Het PB heeft op 27 mei 2024 een brief over de stand van zaken -nu de toestemming van mgr. Van den Hout voor ons Gebouwenbeleidsplan is ontvangen- verstuurd naar alle geledingen binnen de parochie, en is de brief op de website geplaatst. Daarnaast wordt deze brief in het eerstvolgende nummer van de Tau gepubliceerd. Het parochiebestuur bereidt nu de vervolgstappen voor.
- Na de zomer vervolgt het parochiebestuur het onderzoek naar verschillende duurzaamheidsmaatregelen, onder andere met behulp van externe deskundigen om eventuele subsidie­ mogelijkheden te onderzoeken en/of aan te vragen.
- Het 'Factsheet Veiligheid' zal in september in een bijeenkomst met afgevaardigden van de locatieraden aan de orde komen. Daarbij gaat het om heel verschillende onderwerpen; van een sleutelplan tot calamiteitendraaiboeken. Het is belangrijk dat we hier geregeld aan­ dacht aan geven.
- De bezoekerscijfers van de parochiewebsite laten nog steeds een stijgende lijn zien. Met dank aan webmaster Jan Wessels, die de website steeds up-to-date houdt.
- De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 10 juli, waarna het zomer­reces begint.

In september komt het parochiebestuur weer in vergadering bij elkaar. Gedurende het zomerreces is er altijd iemand van het parochiebestuur bereikbaar, indien nodig.

Helene Meijer, secretaris

H. Franciscus | Actueel

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­