­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Mogen we ook voor 2020 weer op u rekenen...?

AKB animatie

Nog even, dan is het jaar weer voorbij. We moeten alle zeilen bijzetten om de begrote inkomsten van het jaar 2019 te behalen. Alles in een overzicht...

Actie Kerkbalans 2019
Medio oktober is een 50-tal parochianen eraan herinnerd om de toegezegde kerkbijdragen van 2019 te voldoen. Onze hoop is er ook op gevestigd dat mensen, die geen toezegging hebben gedaan voor Kerkbalans alsnog dit jaar een bijdrage zullen leveren. Verwacht wordt dat de opbrengst dit jaar (geschat € 51.000) veel lager zal zijn dan vorig jaar, € 53.000, tenzij er nog extra bijdragen door parochianen worden gedaan.

Collectes
Het kerkbezoek is vergeleken met vorig jaar ongeveer gelijk. De opbrengst van de collectes zal hierdoor ook ongeveer gelijk uitkomen, rond de € 6.000.

Zaalverhuur
Ook het afgelopen jaar is er veel werk verzet door de BIC-groep en de tuin-en-groencommissie om het kerkgebouw en het terrein eromheen er piekfijn en goed onderhouden uit te laten zien. Een goede ambiance dus om opbrengst uit zaalverhuur op te stuwen.
Er zijn parochianen, die via hun contacten een rol hebben gespeeld bij de verhuur van de zaalruimte aan o.a. de Voedselbank en Amnesty International; de reacties waren heel positief over de geboden ruimte. Ondanks deze inspanningen is de opbrengst uit zaalverhuur (ca. € 2.000) lager dan we graag willen. We zijn op zoek naar relaties die ons met aspirant-huurders in contact kunnen brengen, waarbij we geen concurrenten willen zijn van de bestaande horecagelegenheden.

Kaarsengeld 
De opbrengst voor de kaarsen is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Koffiegeld
Het is mooi dat er na de zondagviering veel mensen elkaar ontmoeten en samen koffiedrinken. Dit tekent de gemeenschapszin en de betrokkenheid bij de parochie. De opbrengst van het koffiegeld zal waarschijnlijk iets hoger uitvallen dan vorig jaar.

Contributie Tau
De administratie van Tau wordt centraal gevoerd vanuit de Locatie Assen. Daarom dient de contributie ten behoeve van ons parochieblad overgemaakt te worden op een afzonderlijke bankrekening NL54 INGB 000 117 0517. Elk jaar blijkt dat een aantal parochianen vergeet de contributie over te maken; daarom is het goed dat ook de gelegenheid geboden wordt om via automatische incasso de contributie over te maken.

Collectes
De opbrengsten uit Kerkbalans laten een daling zien ten opzichte van vorig jaar en de vaste kosten, zoals kosten personeel en onderhoud blijven stijgen. Derhalve is er ook weinig ruimte om in en rond het kerkgebouw extra investeringen te doen. We zijn daarom ook verheugd dat er parochianen zijn, die bij hun overlijden een erfenis/legaat aan de parochie toekennen, zodat er financiële ruimte ontstaat om vervangingsinvesteringen te doen, zoals de naderende restauratie van de blaasbalgen van het orgel.

Actie Kerkbalans 2020
De organisatie voor Kerkbalans 2020 is in volle gang. Afgelopen jaar is door het Bisdom een nieuw automatiseringssysteem voor de ledenadministratie ingevoerd. Het kost de ledenadministratie veel tijd en energie om zich het systeem eigen te maken. Door een gezamenlijke aanpak van alle Locaties en voorlichtingsbijeenkomsten proberen we de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.
Van een aantal parochianen is de vijfjaarstermijn van de periodieke overeenkomst van gift verlopen. Deze parochianen zullen de komende maanden worden benaderd voor een nieuwe overeenkomst.
Bij deze wil ik ook een beroep doen op de parochianen, die geen periodieke overeenkomst van gift hebben afgesloten. De gift is volledig fiscaal aftrekbaar. De overeenkomst dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
* De jaarlijkse gift dient minimaal vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie(locatie);
* De hoogte van de jaarlijkse gift en de vijf-jaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
* De gift stopt tussentijds bij overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon;
* De parochie levert geen tegenprestatie aan de gever voor de gift.
Mocht u interesse hebben in een periodieke overeenkomst neem dan even contact met mij op.

Freerk de Vries, penningmeester

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Triniteit | Contact

Nieuweweg 11
9301 GP Roden
Tel. 050-5014595
Tel. kerkgebouw: 050- 5014891

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­