­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

banner Roden

… de locatieraad terugblikt op een, ondanks het slechte weer, bijzonder geslaagde Parochiedag op zondag 3 oktober;
… Pastor Garcia, vergezeld door de pastores Erich en De Boer, ’s morgens in onze met najaarsbloemen mooi versierde kerk aanwezig was voor een geza- menlijke viering met alle locaties;

… in deze viering, door tussenkomst van broeder Franciscus, de Franciscus-munten zijn uitgereikt en dat die een goede bestemming hebben gevonden;
… na de viering een prima en gezellige lunch was verzorgd en dat daarna ook nog een leuk middagprogramma bij de Voedselbank en een kerkenroute door het mooie Westerkwartier was;
… wij graag onze welgemeende complimenten geven aan allen die hebben meegewerkt aan het slagen van deze dag, in de voorbereiding, tijdens de dag en na de activiteiten;
… wij de voordracht voor een toekenning van de Bonifatiuspenning aan één van onze parochianen hebben besproken;
… het nog even ‘onder de pet’ blijft wie wij voor deze erepenning op het oog hebben;
… de viering van Allerzielen voorbij is op het moment dat u dit leest;
… onze kerklocatie in september en oktober enkele keren een nieuwe huurder, Karmel Convent Titus Brandsma uit Drachten, heeft mogen ontvangen;
… zij onze locatie gebruiken voor meditatieve bezinningsbijeenkomsten;
… deze bijeenkomsten naar tevredenheid van zowel het Karmel Convent als de locatieraad zijn verlopen en wij blij zijn met de verhuur aan deze groep, mogelijk ook in de toekomst;
… de locatieraad heeft vernomen dat er enkele klachten zijn geuit over het onderhoud van de tuin;
… wij ons niet herkennen in deze klachten en wij alle waardering hebben voor de wijze waarop de kerk en de tuinomgeving door onze vrijwilligers wordt onderhouden;
… vanuit de locatieraad onze voorzitter Hans Slijkerman betrokken is bij de voorbereidingen voor de Toekomstdag op zaterdag 27 november a.s.;
… in elk geval onderwerpen voor de Toekomstdag zullen zijn: de verbinding en de samenwerking tussen de locaties van onze Franciscus-parochie en ook de financiële ontwikkelingen binnen onze parochie;
… er enige updates hebben plaatsgehad in het colofon van Tau;
… de ledenadministratie een herzien registratieformulier voor nieuwe parochianen in gebruik heeft genomen;
… dit formulier beschikbaar is bij onze penningmeester Freerk de Vries en bij de ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
… ons locatieraad-lid Margriet van der Horst zich druk bezig heeft gehouden met het inwerken op haar nieuwe portefeuille Diaconie en met het inlezen van de vele stukken die hiervoor van belang zijn;
… Nanda Duin zich met volle energie heeft gestort op de vele werkzaamheden die het secretariaat met zich meebrengt;
… wij erg blij zijn met de nieuwe verdeling en de wijze waarop de samenwerking en overdracht van de werkzaamheden binnen de locatieraad plaatsvindt;
… onze penningmeester druk bezig is met het aanschrijven van parochianen ter herinnering aan hun toezeggingen voor de Kerkbalans 2021;
… de penningmeester ook de wensen en kosten inventariseert voor de begroting 2022;
… er met de decembermaand in aantocht de nodige voorbereidingen vanuit de locatieraad zijn gestart, waaronder die voor een gezinsviering op vrijdagavond 24 december a.s. (zie volgend artikel);
… het vergaderrooster van de locatieraad is besproken: wij gaan in het nieuwe jaar vergaderen op iedere derde woensdag van de maand om 20.00 uur;
… wij u een goed najaar toewensen in aanloop naar het eind van het jaar.

Carmen Vriezema, namens de locatieraad

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Triniteit | Contact

Nieuweweg 11
9301 GP Roden
Tel. 050-5014595
Tel. kerkgebouw: 050- 5014891

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­