­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

logo parochie trans 200Elke parochie moet jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid. Door middel van een jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan het Bisdom en aan de parochianen.

Sinds een aantal jaren wordt de jaarrekening van onze parochie gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, de firma Hut & Co uit Groningen. In de bestuursvergadering van 24 mei 2022 werd de jaarrekening door mij toegelicht aan het bestuur. Kort werd even aangestipt hoe we werken in deze parochie. Financieel werken we met locaties, maar feitelijk zijn we natuurlijk één. Grote en bijzondere uitgaven worden centraal gedaan (personeelskosten, groot onderhoud, etcetera), de locatiepenningmeesters bewaken de specifiek lokale zaken en acties als bijvoorbeeld Kerkbalans.

De ontwikkeling van het resultaat
Spannend was het natuurlijk hoe we als parochie financieel uit de coronacrisis zouden komen. Dat viel mee. In het laatste “normale jaar”, 2019, maakten we ruim € 7000 verlies, in 2020 € 20.000 verlies, in 2021 hielden we bijna € 5000 over. In het jaar 2022 konden we het verlies beperkt houden tot bijna € 8000. Dat viel erg mee ten opzichte van de sombere begroting van € 58.000 in het rood.

Waarom viel dit mee?
Het viel mee om een aantal redenen:
•    U bleef trouw bijdragen aan Kerkbalans. In 2019 brachten we € 167.000 bij elkaar, in 2022 ruim € 171.000. We hadden € 162.500 begroot voor 2022. Wel daalt het aantal mensen dat bijdraagt iets, in 2022 deden 789 mensen mee. We konden ook weer “gewoon” naar de vieringen, al blijft het bedrag dat u gaf voor de collectes (bijna € 27.000) nog € 4000 achter t.o.v. 2019.
•    Bij het opstellen van de begroting hielden we nog geen rekening met het vertrek van pastor Truda de Boer in het voorjaar. Dat betekende dat we € 20.000 onder de begroting konden blijven. De jaren daarvoor schommelde het bedrag aanzienlijk door het vertrek van pastoor Tolboom en later de komst van pastor Garcia.
•    Moeilijk is altijd het bepalen van het bedrag dat we gaan storten in de voorziening voor groot onderhoud. Dat werd in 2022 € 25.000 (was in 2020 € 20.000, in 2021 € 30.000). De afgelopen jaren hebben we het groot onderhoud in Assen achter de rug. Ook in Roden werd ten laste van de voorziening groot onderhoud verricht. We verwachten met een bijdrage van € 25.000 in de voorziening (en een subsidie die we krijgen voor de Rijksmonumenten in Assen) de komende jaren de voorziening weer te kunnen vullen voor al het noodzakelijke groot onderhoud de komende jaren.
•    Bij de overige kosten vielen de energiekosten in 2022 mee. Dat komt ook doordat we voor onze vijf aansluitingen de overheidsbijdrage van € 190 per maand terug kregen. Ook kregen we 50% van de energiebelasting terug, een meevallend bedrag. Doordat de vieringen weer “normaal” gevierd konden worden steeg het bedrag dat we uitgaven aan dirigenten en organisten. Bij de algemene – en bestuurskosten zien we dat de uitgaven stegen. Dat komt natuurlijk omdat we als parochie weer volop actief zijn, en activiteiten kosten nu eenmaal geld. Een tegenval waren de drukkosten die we maakten voor de Tau.

Hoe staan we er voor?
Op de vraag: hoe staan we er eigenlijk voor kon ik zeggen “niet heel goed, niet heel slecht”.  We zijn niet rijk, maar kunnen ons bedruipen. Voor 2023 zien we dat de personeelskosten nog wat verder zullen dalen in 2023 door het vertrek van pastor De Boer, maar met angst en beven kijken we naar de energiekosten. Gelukkig merken we dat we daarvoor nog op het pad liggen dat we begroot hebben, maar dan nog zullen die € 20.0000 hoger liggen dan in 2022.
Het bestuur keurde de jaarrekening goed, dankte de penningmeester voor de toelichting en sprak zijn waardering uit voor allen die zich hebben ingespannen om dit resultaat mogelijk te maken.

resultatenrekening

 

Guus Klaas, penningmeester

Submit to Facebook

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­