­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

logo parochie Elke parochie moet jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid. Door middel van een jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan het Bisdom en aan de parochianen.

Sinds een aantal jaren wordt de jaarrekening van onze parochie gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, de firma Hut & Co uit Groningen. In de bestuursvergadering van 11 mei 2022 werd de jaarrekening door mij toegelicht aan het bestuur. Kort werd even aangestipt hoe we werken in deze parochie. Financieel werken we met locaties, maar feitelijk zijn we natuurlijk één. Grote en bijzondere uitgaven worden centraal gedaan (personeelskosten, groot onderhoud, etcetera), de locatiepenningmeesters bewaken de specifiek lokale zaken en acties als bijvoorbeeld Kerkbalans.

De ontwikkeling van het resultaat
financienAls we terugkijken naar de ontwikkeling van het resultaat na de start op 1 januari 2015, dan zien we dat de eerste twee jaren rampzalig waren. In die jaren maakten we samen € 80.000 verlies. Voor een deel was het ook het wegwerken van oude verliezen. Daarna hielden drie jaren opbrengsten en kosten elkaar in balans, maar in het eerste coronajaar 2020 was het verlies ruim € 20.000. Veel inkomsten vielen weg, daar stond wel een (alleen in financieel opzicht) meevaller van het vertrek van pastoor Tolboom tegenover. Dat bespaarde personeelskosten.

Spannend zou het jaar 2021 worden! In de begroting hielden we rekening met de komst van een priester per 1 mei en corona “voorbij” op 1 juli 2021. U weet dat de werkelijkheid zich niet zo liet voorspellen. In de begroting gingen we uit van een verlies van € 22.000, uiteindelijk haalden we een positief resultaat van € 4.833. De totale inkomsten waren € 243.600,93, de kosten € 238.767.

Waarom viel dit mee?
Allereerst werd pastoor Tolboom pas per 1 september vervangen. We hadden dus minder personeelskosten dan verwacht en het geluk dat we de pastorie het in die periode goed konden verhuren. Na september konden de kosten van de pastorie gedeeld worden met onze buurparochie in Hoogeveen. Ook vielen de energiekosten mee (die konden ook deels doorberekend worden). Wel is er € 10.000 meer dan begroot in de voorziening voor groot onderhoud gestort. Uit die voorziening zijn de kosten van groot onderhoud van pastorie, kerk en parochiehuis betaald. Deels ook door subsidiegelden die we de afgelopen jaren kregen voor de Rijkmonumenten. Het was wel een beetje zuur dat veel geld in het parochiehuis ging zitten, waar we maar heel weinig subsidie voor kregen.

Twee corona-effecten zagen we duidelijk. Aan kosten koren en organisten werd bijna € 10.000 minder uitgegeven dan in 2019. Veel minder inkomsten t.o.v. 2019 hadden we bij collectes, verkoop kaarsen, verhuur zalen en parochiehuis. Samen ongeveer € 25.000! Dit ondanks veel extra giften op de bankrekeningen.
Heel positief vond ik uw loyaliteit t.o.v. de parochie die zich vertaalde in een opbrengst Kerkbalans die € 3000 hoger was dan in 2019. In totaal € 170.500.

Hoe staan we er voor?
kon minderOp de vraag: hoe staan we er eigenlijk voor kon ik zeggen “niet heel goed, niet heel slecht”.  We zijn niet rijk, maar kunnen ons bedruipen. Voor 2022 werd een verlies van € 50.000 verwacht, maar we gaan uiteraard wat minder uitgeven nu besloten is dat pastor De Boer niet vervangen wordt. Maar het is uiteraard erg onzeker hoe een aantal inkomstenbronnen zich herstellen in 2022.

Het bestuur keurde de jaarrekening goed, dankte de penningmeester voor de toelichting en sprak zijn waardering uit voor allen die zich hebben ingespannen om dit resultaat mogelijk te maken.

Guus Klaas, penningmeester

Submit to FacebookSubmit to Twitter

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­