­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Mogen we ook voor 2020 weer op u rekenen...?

AKB animatie

De meeste stukjes die er rond het Kerstfeest geschreven worden, gaan over de geboorte van het kindje Jezus in Bethlehem. Logisch natuurlijk, want bij het verhaal van de Geboorte kunnen wij ons van alles voorstellen. De herders, de schapen, Maria en Jozef: het is een beeldend verhaal.
We hebben een kerststal, waarin de figuren hun plaats hebben. Meestal zetten we er meteen al de drie koningen bij, dan is het verhaal compleet.

Ik vind het kerstverhaal een prachtig verhaal. Maar wat ik ook een mooi stuk tekst vind, is het begin van het evangelie van Johannes. U weet wel, dat evangelie met de woorden: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God”. Een stukje verder wordt gezegd: “Het Woord is vlees geworden; Hij is onder ons zijn tent komen opslaan…”
Ook de bekende woorden “Het licht schijnt in de duisternis” staan in dit evangelie. Prachtige woorden, maar voor velen ook wel moeilijke woorden. Woorden waar je minder direct een beeld bij hebt. Nu is het sowieso vaak moeilijk om je een beeld te vormen van Bijbelverhalen.

Ik was in september in Assisi en daar in de buurt ligt het dorpje Greccio. In dit dorp was het dat Franciscus voor het eerst in de geschiedenis het tafereel van het kerstverhaal ging uitbeelden, met behulp van figuren. Aan Greccio hebben wij onze kerststal te danken.
U begrijpt dat in Greccio nu inmiddels het Museum van de Kerststal staat. Franciscus wilde graag dat de mensen die daar woonden ook een echt gevoel kregen bij het verhaal van kerst. Dat ze begrepen waar het om ging: God werd mens! God bemoeit zich met ons, gewone stervelingen, arm of rijk. Jezus noemde God “Abba”, Vader…

Er is een band tussen ons mensen en het goddelijke. Het mysterie van God, krijgt een menselijke vorm.
Franciscus vond dat erg belangrijk. Hij vond God, of de sporen van God, in alles wat leeft.
Voor ons geloof is het besef dat God op een unieke manier te vinden is geweest in de mens Jezus, een belangrijk besef. Want het betekent ook dat God te vinden is te midden van ons en in onszelf. Natuurlijk is God groter dan dat, maar toch…. Ook wij zijn beeld van God.
Dus als we naar de figuren in de kerststal kijken, zien we ook iets van onszelf.

Zalig Kerstfeest

Pastor Agaath Erich

­