­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

zegen grunLaatst mocht ik meemaken dat een vrouw bij het uitgaan van de kerk graag een kruisje op haar voorhoofd wilde met wijwater, maar dat niet zelf durfde te doen. Ik heb het toen voor haar gedaan en daarbij gevraagd of God haar wilde zegenen. Blij vervolgde zij (en ik ook) haar weg.
Ik doe het ook weleens (maar dan zonder wijwater) bij het afsluiten van een huisbezoek en sta er dan iedere keer weer versteld van wat dit eenvoudige maar ook intieme gebaar met mensen kan doen. En eigenlijk weet ik dat ook wel. Mijn vader deed het vroeger altijd bij ons kinderen wanneer wij naar bed gingen. Hij sprak daar geen woorden bij, maar het gebaar op zich was veel zeggend. Mijn moeder zegende het brood, voordat ze het aansneed.

Ik weet niet wat dit met mij deed als kind, nu kan ik zien hoe kostbaar dit was. Het geeft een vermoeden dat het leven meer is dan al het zichtbare, dat heel ons leven onder de zegen van onze God staat. Waarom laten wij soms kaarsen of andere voor ons belangrijke voorwerpen zegenen? Is dat niet om iets tastbaars te hebben wat herinnert aan Gods zegen, aan de nabijheid van Gods liefde!

Anselm Grün heeft een prachtig boekje geschreven met als titel: ‘Jij bent een zegen’. Hij zegt daarin dat dit zo ongeveer het mooiste is wat we tegen iemand kunnen zeggen: ‘Jij bent een zegen!’ Hij beschrijft hoe vaak mensen naar hem toekomen omdat ze gezegend willen worden. Blijkbaar raakt de zegen bij mensen een snaar van diep verlangen. Ik zag het ook aan het gezicht van die vrouw bij het uitgaan van de kerk.

Wanneer u dit leest is het nieuwe jaar al volop begonnen. We hebben elkaar een zalig nieuwjaar of misschien ook een gezegend nieuwjaar toegewenst. Misschien waren we ons daar niet eens zo van bewust, maar plaatsen we onszelf en elkaar en ook dat hele nieuwe jaar daarmee niet onder Gods zegen en bescherming?
Zegenen, we horen hier het Latijnse woord benedicere, dat letterlijk betekent: goede dingen zeggen. Als we verlangen naar Gods zegen, verlangen we naar zijn goede woorden over ons. Niet letterlijk misschien, maar wel in het weten dat wij zijn geliefde kinderen zijn met alles wat bij ons hoort! Hoe meer we ons daarvan bewust zijn, hoe meer we ook een zegen voor anderen kunnen zijn.

We mogen ons gezegend weten door onze God in heel het nieuwe jaar dat voor ons ligt!

Pastor Truda de Boer

­