­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Mogen we ook voor 2020 weer op u rekenen...?

AKB animatie

Afgelopen zomer was ik als toerist in Lourdes en daar werd ik – hoe kan het ook anders - geconfronteerd met het levensverhaal van Bernadette Soubirous. Zij was de zieneres van Lourdes. Aan haar verscheen Maria maar liefst achttien keer in de grot van Massabielle. Eigenlijk kun je wel zeggen dat haar leven helemaal in het teken heeft gestaan van deze gebeurtenissen en om die reden is zij in 1933 door paus Pius XI heilig verklaard.

Vaak zijn heiligen mensen die in hun leven buitengewone dingen tot stand hebben gebracht, maar Bernadette kan niet geschaard worden bij die groep ‘heilige krachtpatsers’. Zij was van zeer eenvoudige komaf, bovendien ziekelijk. Vader en moeder hadden een molen gehad, maar ze waren niet zakelijk genoeg ten aanzien van hun klanten, en zo raakte de familie aan lager wal. Uiteindelijk moest het hele gezin verhuizen naar een voormalige gevangenis, het zgn. cachot. Geen voorname woning… Hier woonde Bernadette, toen de verschijningen op 11 februari 1858 begonnen. Bernadette kon op dat moment nauwelijks lezen en schrijven en om die reden had ze haar Eerste H. Communie nog niet kunnen doen.

Wanneer de verschijningen plaatsvinden, is haar niet meteen duidelijk dat het Maria is die haar verschijnt. Ze spreekt over een ‘Dame’. Pas tijdens de zestiende verschijning op 25 maart 1858, het feest van Maria Boodschap, maakt de Dame zich aan haar bekend: ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’, en dan beseft Bernadette: ‘Het is Maria!’. Bij de negende verschijning ontdekt Bernadette in de grot een bron. Eerst stroomt er wat modderig water, maar al gauw is het kristalhelder. Nog steeds laten pelgrims in Lourdes zich baden in dit water om genezing te verkrijgen. Ook nemen heel velen van dit water mee naar huis. Al bij de derde verschijning belooft Maria Bernadette het volgende: ‘Ik beloof niet u gelukkig te maken in deze wereld, maar wel in de andere’.

Tot op heden is deze uitspraak van Maria voor heel veel gelovigen die te maken hebben met grote tegenslag tot steun en troost. Na haar intrede in het klooster in Nevers, ver van Lourdes, denkt Bernadette nog vaak aan wat haar gebeurde in de grot. Dáár, in de grot van Massabielle, was ze gelukkig geweest, maar nooit zou ze er terugkeren. Ze stierf, toen ze pas vijfendertig jaar was.

Pastoor K. Tolboom

­