­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

In de afgelopen weken volgde ik een aantal Webinars. Voor wie niet weet wat dat is: dat is een cursus die je bijwoont via de computer. Online dus.

Het was een cursus over hoe pastores omgaan met deze Corona-pandemie, en wel op allerlei gebied. Er deden collega’s mee uit het hele land. Er waren Webinars over liturgische vieringen, over diaconie en over pastorale contacten. In het Webinar over liturgie heb ik over onze “Pastorpraat” verteld. Hoe dat bij velen van u in goed aarde viel. In het Webinar over pastorale contacten heb ik verteld over wat me opgevallen is in deze periode. En ik denk dat het misschien best goed is, wanneer ik daar hier ook iets over vertel.

Wat mij tot nu toe opvalt is dat de echte gesprekken met parochianen veranderd zijn.  In de periode van maart tot en met mei/juni hadden we geen zondagsvieringen in de kerk. Wel hadden we onze drie kerken geopend op de zondag om mensen in de gelegenheid te stellen rustig in de kerk te bidden en stil te zijn. Ook kon men een kaarsje aansteken bij Maria. Na een aarzelend begin, kwamen er steeds meer mensen op de zondag in de kerk. Soms zat men het hele uur in stilte in de kerk, soms een kwartiertje. Ik zat ook wel in de kerk en merkte op dat men dat intens beleefde. Ik zag bekende parochianen, maar ook mensen die ik anders weinig in de vieringen zag. In Roden besloten wij koffie aan te bieden in de zaal. Mensen konden na het bidden even een kopje komen drinken en daarna plaats maken voor een ander. Men zorgde ervoor dat er niet teveel mensen bij elkaar kwamen zitten en dat de afstand in acht werd genomen. De gesprekken die daar gevoerd werden waren bijzonder. Ze gingen vaak over hoe belangrijk parochianen het vonden om in die kerk te kunnen zijn; over het belang van dat moment op die zondagmorgen. Om daarna een paar mensen te kunnen spreken. En de gesprekken waren bepaald niet oppervlakkig! Vaak zeiden we na afloop tegen elkaar: bijzonder toch, je leert parochianen van een heel andere kant kennen.  En zij leren elkaar ook van een heel andere kant kennen!

In moeilijke en onzekere tijden verandert de toon van het gesprek.
Ik heb dat als “winst” ervaren. Het bleek dat ons geloof en het lid zijn van een kerk, toch als heel erg essentieel werd ervaren. Het lijkt me belangrijk dat we dit besef blijven koesteren, ook als deze pandemie eens voorbij zal zijn.

Pastor Agaath Erich

­