­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

Heeft u weleens een wonder meegemaakt? Dat is natuurlijk maar net wat je daaronder verstaat. Wat men voorheen vaak als een onverklaarbaar wonder van Godswege zag, is nu door de natuurwetenschappelijke benadering van de werkelijkheid vaak te verklaren aan de hand van allerlei natuurkundige wetmatigheden. In die zin zijn er heel wat wonderen verdwenen.
Maar doen we onszelf niet te kort wanneer we alleen dat als een wonder zien wat wij niet wetenschappelijk kunnen verklaren? In de evangeliën staan heel wat zogenoemde wonderverhalen. Verhalen waarin de woorden of het optreden van Jezus genezing of een bijzondere wending in de gebeurtenissen veroorzaken, denk maar aan de storm op het meer. Deze wonderen vragen niet om een wetenschappelijke verklaring, maar veel meer om een open hart voor de woorden en de houding van Jezus.

Kunnen ook wij wonderen meemaken? Ik kwam laatst een man tegen die in zichzelf aan het praten was, en half op de openbare weg ging zitten om zijn schoenen schoon te maken. Dat was best gevaarlijk, de auto’s moesten om hem heen. Ik was er eigenlijk al voorbij, en had ook sterk de neiging om door te lopen. Ik voelde angstige gedachten door me heen gaan: laat ik me maar niet met deze man bemoeien, wie weet hoe boos hij dan wordt.
Maar iets in mij was het hier niet mee eens. Dit is een man die net als ik met liefde gezien wil worden, waarom zou ik bang zijn? Ik keerde om en vroeg de man of het goed met hem ging, en dat hij beter op een andere plek kon gaan zitten. Hij keek me met een grote glimlach aan, en was duidelijk blij dat iemand hem gewoon aan sprak. ‘Dank je wel’, zei hij!

Ik noem dit een wonder. Allereerst in mijn eigen denken: ik ging van angst naar liefde. En ook in wat er gebeurde: een mens ontmoet een medemens die zich gezien voelt en daar blij mee is!
Natuurlijk betekent dit niet dat er geen gevaarlijke situaties kunnen zijn waar we beter wel met een boog omhoog kunnen lopen of een andere oplossing bedenken, maar wanneer ons hart zich opent voor liefde weten we wel wat wel en niet kan.

Het is vol wonderen om ons heen, en ook in onszelf, waar wij de omslag durven te maken van angst naar liefde. Liefde waarin God ons allemaal geschapen heeft, hoe het er aan de buitenkant ook uit mag zien!

Pastor Truda de Boer

­