­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

Zo begint de eerste lezing van de viering op kerstavond. De profeet Jesaja schetst ons hoe mensen uitzien naar licht. Hoe mensen verlangen naar het einde van een deprimerende tijd. In de tijd van Jesaja ging het om onderdrukking en onrecht; om hongersnood en afpersing. Het verlangen naar bevrijding was groot.
Wij zijn, wat dat betreft, bevoorrechte mensen. Maar ook bevoorrechte mensen kunnen lijden onder angst en uitzichtloosheid. Onder eenzaamheid en het gevoel dat je niet meer kunt leven zoals je altijd deed. Je zou zo graag weer eens met je clubje vrienden en kennissen samenzijn. Gewoon en ongedwongen.
Je ziet hoe sommigen zich steeds meer terugtrekken: ze zijn misschien al wat ouder of ze behoren tot een kwetsbare groep met een aandoening. Je ziet hoe sommige (klein)kinderen moeite hebben om een stageplek te vinden. Het is best donker her en der. En dan bedoel ik niet dat de lampen om vier uur al aan moeten…..

Maar dat donker, zo vieren wij met Kerstmis, wordt doorbroken door licht. Licht dat meer doet dan alleen maar de duisternis verjagen. Het is Licht dat een nieuw begin aankondigt; een nieuw begin dat ons in de schoot wordt geworpen. Letterlijk “in de schoot geworpen” mag ik wel zeggen….!! Het komt op ons toe. Juist dat maakt het zo bijzonder.

In deze tijd, waarin zoveel zelf moet worden gedaan. Waarin je de maker bent van je eigen leven en geluk, maakt een pandemie duidelijk dat het in het leven zo niet werkt. Wij zijn niet de makers van ons eigen leven en geluk. Zeker: wij dragen mede de verantwoording voor leven en schepping. Wij maken keuzes: ten goede en ten kwade.
Zeker, dat is allemaal waar. Maar van ons hangt niet alles af. Het Licht komt op ons toe en wanneer we dat willen erkennen en ervaren, wordt ons leven een heel stuk rijker. U weet: het komt in de vorm van een afhankelijk kind waar ieders oog op valt en waar harten van smelten. Het wordt “deze wereld omgekeerd” en op de één of andere manier geeft dat mensen toch weer hoop dat het anders en beter kan. En dat ook het anders en beter zal gaan…

God laat van zich horen met Kerst. Met Gloria’s en Ere zij God…. Het Kerst-feest zal dit jaar misschien anders dan anders zijn, maar weet wel dat de engelen toch blijven zingen en de ster misschien nog wel helderder schijnt.

Zalig Kerstmis

Pastor Agaath Erich

­