­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.’ Dit zijn woorden van de apostel Paulus die we zijn tegengekomen in een van de weekendvieringen van de afgelopen tijd. Zijn dit geen prachtige woorden om een nieuw seizoen mee in te gaan?

In september starten we weer met al onze activiteiten in de parochie. Hoe goed kan het zijn om dan ook even stil te staan bij het doel, bij de kern van alles wat we doen. En ook als we misschien niet zoveel doen maar het gewoon fijn vinden om bij de parochie te horen: wat betekent die parochie dan voor ons? En iets dieper: wat betekent het geloof of geloven voor ons?

In de afgelopen tijd zijn we in de media herhaaldelijk geconfronteerd met allerlei cijfers over hoe het kerkelijk leven terugloopt. Steeds minder mensen noemen zich kerkbetrokken. Dat kan ons enerzijds een moedeloos gevoel geven, maar ook een aanzet zijn om stil te staan bij wat geloven voor ons betekent. Ik ben er overigens van overtuigd dat we ook buiten de kerken veel gelovige mensen kunnen ontmoeten op wat voor manier dan ook, maar ik ben ook overtuigd van de rijkdom die we binnen onze kerken vinden en die we mogen koesteren!

We maken ontzettend veel mee in ons leven. In gesprekken met mensen mag ik vaak horen: ‘Wat ben ik blij dat ik bij deze geloofsgemeenschap mag horen, waar ik heel veel steun vind.’ En: ‘Als ik mijn geloof niet had, zou dit alles nog zoveel zwaarder zijn, wat gun ik ieder mens dit geloof!’
Waar hebben we het dan over? Luisteren we nog een keer naar die woorden van Paulus: ‘Het geloof is de vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.’ Daar staat nogal wat. Een vaste grond betekent iets waar we op kunnen staan, een bodem. Is ons geloof, en daar horen alle twijfels gewoon bij, een bodem waarop we durven te gaan staan, een bodem die ons draagt in alles wat ons overkomt?

Wij hoeven die bodem van ons bestaan niet zelf te zijn, dat kunnen we ook helemaal niet, al denken we misschien maar al te vaak van wel. We mogen ons toevertrouwen aan God, die de bodem van ons bestaan wil zijn. Laten we koesteren wat we geloven en zo vol vertrouwen dit nieuwe seizoen ingaan!

Pastor Truda de Boer

­