­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

Houd moed, wees niet bang! Daar komen de woorden van de profeet Jesaja op neer. Er is een uitweg; er komt een andere tijd. De tijd van Jesaja was een tijd van armoede en ellende voor het gewone volk. Een tijd van onderdrukking, maar soms ook van hongersnood. Vandaar dat Jesaja beelden schetst van waterstromen door dorre vlakten; genezing van ernstige ziekten.
Een aanlokkelijk beeld in ieder geval. Voor hen die de moed in de schoenen zakt, voor hen die het hoofd laten hangen, voor hen die denken: komt het ooit nog goed.'Mensen van toen en mensen van nu.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom steeds meer mensen tegen die somberder worden over het hier en nu, maar nog meer over de toekomst. Over het klimaat, over terrorisme, over het gevaar wanneer nationalisme  doorschiet in uiterst rechtse tendensen. Over de bazen in de massa-media die ons stevig in de greep hebben.
Over het rammelen aan de rechtstaat. En dan hebben we het nog niet eens over Corona gehad! Hopelijk is dat van voorbijgaande aard.

We kunnen wel wat Jesaja gebruiken, wat dat betreft. Het helpt ons misschien om over onze schaduw te springen. En weer met nieuwe moed aan de toekomst te bouwen. Dat had de informateur Mariëtte Hamer ook graag gezien: verantwoordelijken die over hun schaduw springen en omwille van het grotere belang. Ze leek bezorgd en teleurgesteld. Ik weet niet in hoeverre zij moed zou putten uit de woorden van de profeet Jesaja, maar een aanmoediging om sterk te staan kunnen we allemaal wel gebruiken.
Tot hier toe sprak ik vooral over wat zich om ons heen voordoet. Maar laten we de sprong maken naar ons eigen persoontje. Zoals dat ook gebeurt in het evangelie van vandaag. Je mag blij zijn wanneer als je van nature iemand bent die zichzelf goed kan redden. Die door kan zetten, ook als het moeilijk wordt. Je mag ook blij zijn als je door je opvoeding van huis uit geleerd hebt om moed te houden en jezelf voor te houden dat het misschien ook wel weer een keertje beter zal gaan. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Niet iedereen heeft een goed nest gehad. En niet iedereen heeft alles mee in het leven. Soms kruipen mensen daardoor in hun schulp. Zijn bang voor de wereld en zonderen zich wat af. Komen niet uit de verf.

Dergelijke mensen zijn er best veel. Jezus komt ze ook vaak tegen en hij is iemand die juist  op hen af gaat. Hij ziet ze aan. En kijk: dan gebeurt er toch iets. Voor het eerst van hun leven worden ze “gezien”.
Iets dergelijks gebeurt vandaag bij de dove man. Waarschijnlijk is hij niet doof geboren, want hij kan wel een beetje spreken. Jezus spreekt dan de beroemde woorden:  Effata, ga open…  En de man? Hij is genezen.
Weg is zijn angst om het leven: vol blijdschap kan hij weer alles doen.
Hoe  het met die wonderen precies is gegaan: ik kan het u niet vertellen. Wij waren er niet bij. Maar 1 ding is wel zeker: Jezus geneest mensen naar hart en ziel. En wie weet:  misschien ook wel naar lichaam. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij weten.
Het effect is in ieder geval dat mensen weer hoop krijgen; niet alleen de man zelf, maar ook ieder die erbij is. Mensen willen toekomstperspectief. Mensen verlangen ernaar om opgenomen te zijn in een gemeenschap die samen onderweg is naar een betere toekomst. Jezus kon dat bieden. Hij deed dat uit verbondenheid met God , die hij Vader noemt. De schepper voor wie ieder mens de moeite waard is. Ieder mens als beeld van God.

En mensen krijgen van Jezus de boodschap mee om  naar elkaar te luisteren; elkaar te zien staan. Voor elkaar in te staan. Juist omdat ze allen beeld zijn van God. En dat laat angst verdwijnen; laat somberheid en moedeloosheid verdwijnen. 
Kijk: soms is angst een verstandig voorgevoel:  bij gevaar bv. Maar in andere gevallen is angst vaak een slechte raadgever. Als het gedrag van mensen gedreven wordt door angst, zal dat voor onze samenleving niet goed uitpakken.

Houdt moed, uw God komt u redden zegt Jesaja. En op een andere manier zegt Jezus dat ook. Jesaja zegt het met woorden, Jezus doet het daarnaast ook nog door mensen aan te raken. Op ze af te gaan; ze te naderen en aan te zien. Wees niet bang….kom in beweging….
Als een wedergeboorte wordt het door de mensen ook ervaren:  genezen door liefde,  hoop en barmhartigheid.
Gods aanwezigheid door aandachtige handen, voeten en  ogen. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is de boodschap die Jezus ons naliet. Als volgelingen van Jezus, die Christus werd genoemd, houden wij ons voor ogen dat liefde en barmhartigheid, aandacht voor elkaar en ieder wezen, hoop en troost biedt voor deze wereld.

Dat wij oog hebben voor rechtvaardigheid en de moed om te spreken, dat kan toekomst brengen voor mens en wereld. Het vergt heel wat om dit te willen proberen;  Christen zijn is geen gemakkelijke opdracht.We kunnen het niet zonder geloof in een God die ons vasthoudt. En het gaat ook beter met medegelovigen om ons heen die dezelfde weg willen gaan.
Met momenten van bezinning, van vieren, van ontvangen en delen. Momenten om ons opnieuw te verbinden met die boodschap van Jezus van Nazareth. Een boodschap die uiteindelijk deze kerk opleverde, waar wij bij horen. Het zijn moeilijke tijden voor onze kerk als instituut. Ook voor onze parochies. Al moeten we voor ogen houden dat het elders in de wereld soms anders is. Ik denk dat het veel te maken heeft met de ontwikkelingen in onze maatschappij op allerlei terreinen. Maar als gelovigen is het belangrijk voor ogen te houden dat De Kerk, het lichaam van Christus, wordt gevormd door de gelovigen; wij samen.

Uiteindelijk gaat het erom hoe wij zelf leven met ons geloof. Hoe wij hoop putten uit ons geloof. Hoe wij in beweging komen en er samen iets van maken. Als geloofsgemeenschappen moeten we dat voor ogen houden. Laat ons geloof in ons leven een positieve kracht zijn.

Amen.

­