­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

1.    De naam is?
Mijn naam is Toos Kocks. Ik ben geboren in Eindhoven. Ik woon nu in Zuidlaren. Ik heb gewoond in Drachten en Groningen. Mijn beroep was secretaresse. Ik ben in onze parochie lid van de werkgroep Zieken en Ouderen.

2.   Wat zou je dienstverlenende aspecten van je werk kunnen noemen?
Volgens mij is het werk van secretaresse per definitie dienstverlenend en ondersteunend.

3.    Wat wil je niet missen in je hobby of werk?
Ik verheug me bij mijn hobby's en vrijwilligerswerk op de contacten met andere mensen.

4.   Wat vind je van de uitspraak van een bisschop: “Als de kerk niet dient, dient ze nergens toe!”
Naar mijn gevoel wel een goede maar heel rigoureuze uitspraak.

5. Wie zijn voor jou de melaatsen in de maatschappij? Wat zou je graag veranderd willen zien?
Ik maak me wel eens zorgen over de onderhuids aanwezige discriminatie van vreemdelingen, alle niet-Nederlanders, die je voelt bij mensen, zelfs bij hen die beweren niet te discrimineren. Uitspraken als: het zullen wel weer Polen, Roemenen of zwarten zijn.

6. Wat zijn voor jou inspirerende contacten of mensen?
Voor mij zijn alle contacten met medemensen belangrijk en inspirerend. Hoe men, vaak in alle tegenslag, toch blijft proberen positieve kanten te zien in wat nog wel goed gaat. Het geeft mij veel energie.

7. Wat was een leermoment in je leven?
Toen mijn eerste man overleed en ik met twee jonge kinderen achterbleef. Alles liep niet meer vanzelf. Ik moest bewust gaan nadenken over wat ik deed en besliste. Ik was opeens verantwoordelijk voor drie mensen.

Vragensteller: Willy van Olffen

­