­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

1. De naam is?
Mijn naam is Truus Konijn. Ik ben geboren in Haarlem. Via Alkmaar ben ik met mijn man en dochter 38 jaar geleden naar Assen verhuisd. Sinds 20 jaar wonen wij in Bovensmilde.
Mijn beroep was marketing-en communicatieadviseur. Mijn loopbaan heb ik acht jaar onderbroken en ben in die tijd actief geweest als peuterspeelzaalleidster. Overigens met heel veel plezier!

2. Wat zou je 'dienstverlenende' aspecten of kanten van je vrijwilligers werk kunnen noemen?
Door aandacht te hebben voor mijn medemens en door naar mensen te luisteren probeer ik daar waar nodig te helpen, mensen te motiveren, blij en gelukkig te maken.

3. Wat wil je niet missen, maar graag meemaken in hobby en werk?
Voor mij is het allerbelangrijkste echt contact te hebben met mensen en gezamenlijk de schouders ergens onder te zetten. Bij het organiseren van leuke dingen maar ook bij het oplossen van problemen.

4. Wat vind je van de uitspraak van een bisschop: “Als de kerk niet dient, dient ze nergens toe'!
Helemaal mee eens! Een dienende kerk is een voorbeeld, een inspiratiebron.

5. Wie zijn voor jou de melaatsen in de maatschappij?
Die mensen die aan de zijkant staan van onze maatschappij. Mensen zonder werk, zonder inkomsten, schulden hebben, hun kinderen niet meer kunnen geven wat ze nodig hebben, vluchtelingen, drugsverslaafden. Mensen die gewoon pech hebben.

6. Wat zijn voor jou belangrijke contacten of mensen?
Contacten met alle mensen om mij heen zijn heel belangrijk en waardevol. Ik zou niet zonder kunnen.

7. Wat was een leermoment in je leven?
Dat ik niet perfect hoefde te zijn!

­