­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

In de kerk Maria Tenhemelopneming in Assen is elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst. Tijdens deze viering is er kindercrèche en kindernevendienst in het Parochiehuis. Ook elke zaterdagavond om 19.00 uur komen we bij elkaar in de kerk, behalve in de zomerperiode. Verder is er elke woensdagochtend om 9.00 uur een eucharistieviering. Op donderdagavond komen we samen voor een vesperviering.
In de oude dorpskerk van Rolde is er elke eerste zaterdag van de maand een katholieke kerkdienst om 19.00 uur.

In het kerkgebouw van De Triniteit in Roden vieren we ons geloof elke zondag om 10.30 uur. Daarnaast is er elke derde zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering.

In de kerk Maria ten Hemel Opgenomen in Zuidlaren tenslotte wordt elke zondag om 09.30 uur een kerkelijke viering gehouden.

Gedetailleerde informatie over vieringen vindt u in het overzicht van de vieringen.

De website Bewust Katholiek vertelt meer over de eucharistie in dit filmpje.

­