­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het Christendom hier in West-Europa is gekomen en wie daar de belangrijke spelers is waren? Wij weten van Bonifatius. Welnu, Columba, die zo’n 150 jaar voor Bonifatius in Ierland leefde, is ook belangrijk geweest (ook voor Bonifatius).

columbaColumba is van koninklijken bloede. Het christendom hoort in die periode bij de edelen. Het gewone volk heeft daar (nog) niets mee. Columba is een nogal rechtlijnig type. Hij is redelijk ongehoorzaam en valt op een gegeven moment de koning frontaal aan door, ten overstaan van anderen, de koning van hoogmoed te beschuldigen. Dit leidt tot een veldslag waarbij talloze doden vallen. De abten van Ierland besluiten dat Columba oorlog preekt in plaats van vrede en excommuniceren hem. Om dit ongedaan te maken moet Columba even veel heidenen kerstenen als er doden zijn gevallen in de veldslag. Uiteindelijk aanvaardt Columba deze straf en vertrekt in 561 uit Ierland.

Na vier jaar, in 565, komt hij aan op een klein eiland voor de kust van Schotland. Daar vestigt hij een klooster in het gebied van de Picten, een verbond van heidense stammen in het oosten en noorden van Schotland. De orde die Columba sticht begint de kerstening en breidt haar gebied uit naar alle mogelijke windrichtingen en er ontstaat een netwerk van kloosters, abdijen en bisdommen in het hedendaagse Groot-Brittannië.

Het eiland waar hij aanlandt en waar Columba zijn eerste klooster sticht, is ons allen wel bekend. Het heet Iona.

Paul Spoormans

Submit to FacebookSubmit to Twitter
­