­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

Binnen de katholieke kerk geloven we in een God die dichtbij mensen staat. En dan niet alleen, wanneer het ons goed gaat. Nee, ook – misschien wel juist – in tijden van verdriet, ziekte en afscheid nemen.
Een goed katholiek gebruik is het Sacrament der Zieken. Is iemand ernstig ziek, dan wordt de priester gevraagd te komen. Samen met de zieke wordt dan gebeden en de priester zalft de zieke met ziekenolie. Als dat kan, ontvangt de zieke tijdens deze ceremonie de Heilige Communie.
Mensen die wel eens een ziekenzalving hebben bijgewoond, weten hoeveel kracht zieken vaak putten uit dit sacrament.

Zolang onze parochie nog geen pastoor heeft om dit sacrament toe te dienen, kunnen zijn collega’s gevraagd worden een ziekenzegen te geven.


De website Bewust Katholiek vertelt meer over het Sacrament der Zieken in dit filmpje.

­