­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

De Rooms Katholieke kerk is een kerk van de sacramenten. Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.
De viering van de sacramenten staat centraal. Je kunt zeggen dat in de sacramenten hemel en aarde elkaar raken. God treedt ons, mensen, erin tegemoet en laat ons ervaren dat Hij bij ons is, ons leven lang. De zeven sacramenten zijn: de Doop, de Eucharistie, het Vormsel, het Huwelijk, het Sacrament van Boete en Verzoening, het Sacrament der zieken en de Priesterwijding.
Opgeven voor deelnemen aan de sacramenten (m.u.v. de Eucharistie) bij pastorale team.

De Doop
sacrament doopDoor het ontvangen van het sacrament van de doop ga je horen bij de geloofsgemeenschap. Populair gezegd: je gaat horen bij de club van mensen die Jezus willen volgen in hun leven. De meeste mensen worden als baby gedoopt. Maar je kunt ook gedoopt worden, als je al volwassen bent. Voor een doop kunt u contact opnemen met het pastorale team. Als u uw kind wilt laten dopen, zal dat plaatshebben in de zondagsviering of in een gemeenschappelijke doopviering. Voordat de doopviering plaats gaat vinden, is er een voorbereidingsavond voor de ouders van de dopelingen.

De Eucharistie
sacrament eucharistieDe eucharistie is de viering van de maaltijd van Jezus. Hierin beleven wij het hart van ons geloof. In onze parochie proberen we in ieder geval één keer in het weekend de eucharistie te vieren. De andere weekendviering is dan een woord- en communieviering onder leiding van pastor Erich of pastor De Boer of onder leiding van parochianen. Kinderen, die in de vierde groep zitten van de basisschool worden uitgenodigd om mee te gaan doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Na een gedegen voorbereiding doen ze dan in april, mei of juni helemaal mee aan de maaltijd van Jezus.
Wie ziek is en niet naar de kerk kan komen, kan thuis de communie ontvangen: een familielid, een vrijwilliger of de pastor zal deze communie dan brengen.

Het Vormsel
sacrament vormselHet vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Het is een bevestiging van ons doopsel en wil ons kracht geven de weg van Jezus, die vaak moeizaam is, te blijven gaan. Wanneer de kinderen in de brugklas zitten, dan krijgen ze van de parochie een uitnodiging mee te gaan doen aan de parochiële vormselcatechese. Deze duurt drie jaar. Aan het eind ervan komt de bisschop of de vicaris om het sacrament van het vormsel aan de jongeren uit te reiken. De vormselviering is parochieel. Nu eens heeft de viering plaats in de parochiekerk van Roden, dan in die van Zuidlaren of in die van Assen.

Het Huwelijk
sacrament huwelijkOok het huwelijk is een sacrament. In de liefdesband tussen man en vrouw is iets van Gods liefde zichtbaar. Wilt u voor de kerk trouwen, dan moet u minimaal een half jaar van tevoren contact opnemen met de pastor. Aan een kerkelijke huwelijkssluiting gaat namelijk een uitgebreide voorbereiding vooraf. Het bruidspaar heeft met de pastor een aantal voorbereidende gesprekken.
 

 

Het Sacrament van Boete en Verzoening
sacrament boete en verzoeningVoor heel veel ouderen heeft het sacrament van de biecht al heel lange tijd afgedaan, eenvoudigweg omdat men er slechte herinneringen aan bewaart. Jongeren zijn er nooit mee in aanraking geweest. Toch kan het goed zijn om, als er iets in je leven is gebeurd, dat je erg bezwaart, daarmee naar een priester te gaan en dat tegenover hem uit te spreken. Er wordt dan samen gebeden en de priester spreekt Gods vergeving over je uit. Dan kan dit sacrament een sacrament van bevrijding zijn. Wilt u dit sacrament ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de pastor.

Het Sacrament van de Zieken
sacrament ziekenzalvingGod is dichtbij, niet alleen in tijden waarin het allemaal van een leien dakje gaat, ook in tijden van ellende en ziekte. Bij ernstige ziekte wordt vaak het sacrament der zieken gegeven. We bidden dan om kracht voor alles wat komen gaat, maar ook om beterschap, als dat mogelijk is. Wilt u dit sacrament ontvangen, dan even een telefoontje naar onze pastor. Als hij onverhoopt niet in de gelegenheid is om dit sacrament te bedienen, dan wordt voor het geven van de ziekenzegen contact opgenomen met een van beide pastorale werksters.

Priesterwijding
sacrament priesterwijdingHet zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding. Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk.

­