­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

Locatie Assen
Misintenties,Kerkbalans
en overige kerkbijdragen: ABN-AMRO NL15 ABNA 0574 1378 58, t.n.v. Locatie Assen
De Tau: ING NL54 INGB 0001 1705 17, t.n.v. Administratie De Tau

Locatie Zuidlaren
Actie Kerkbalans: ING NL66 INGB 0003 4630 90 of Rabobank NL43 RABO 0376 0767 20, t.n.v. Locatie Zuidlaren
Gebedsintenties, schenkingen rouw- en trouwdiensten, doopsel: Rabobank NL88 RABO 0376 0020 93 t.n.v. Locatie Zuidlaren

Locatie Roden
ING NL 89 INGB 0000 8489 14, t.n.v. Locatie Roden
Rabobank NL44 RABO 0355 8085 52, t.n.v. Locatie Roden

Meer informatie over uw kerkbijdrage en de belasting.

­