­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

coronavirus

livestream vieringen

Ik kom het collecta gebed al een lange tijd tegen en heb me herhaaldelijk afgevraagd wat het is. Dus tijd om het eens op te zoeken.

Het collecta gebed hoort thuis in het getijdengebed. Het getijdengebed is ontstaan in de Babylonische ballingschap van het Joodse volk (586 voor Christus). Ter vervanging van de diensten in de tempel ging men over op het zingen of bidden op vaste tijden gedurende de dag. Het op gezette tijden bidden wordt door de vroege christenen doorgezet. Kerkvaders als Clemens van Alexandrië, Origenes en Tertullianus beschrijven de praktijk van bidden op gezette uren/momenten in de dag. De woestijnvaders, de voorlopers van de monnikenbeweging, zetten dit door in onophoudelijk bidden.

Het collecta gebed is hiervan een onderdeel dat thuishoort in de geloofsviering. Het hoort thuis in de dienst en is het gebed dat volgt op het zingen van het Kyrie en Gloria en gaat vooraf aan de lezingen uit de geschriften. Het staat dus op een van de scharnierpunten in de kerkdienst van vandaag, aan het begin van ‘de dienst van het woord’.

Paul Spoormans

Submit to FacebookSubmit to Twitter
­