­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

diakonie 200Diaconie: dienstbaarheid vanuit barmhartigheid en gerechtigheid.
Het werkveld Diaconie is misschien wel de belangrijkste schakel tussen kerk en samenleving. Sterker nog, diaconie is een van de wezenskenmerken van de kerk. In de diaconie ligt voor de parochie in zijn geheel en de geloofsgemeenschappen afzonderlijk de opdracht om als dienende kerk naar buiten te treden, haar dienstbaarheid te tonen aan de samenleving, daar haar stem te laten horen en zo een gezicht te krijgen.
Bij diaconie wordt gehoor gegeven aan Gods roepstem om dienstbaar te zijn aan de naaste. Met andere woorden: diaconie is de aanwezigheid van de kerk (als levende geloofsgemeenschap) voor kansarme en gemarginaliseerde mensen en voor mensen in nood. Zo wil de parochie dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan de concrete noden en solidariteit te praktiseren met de kansarme en gemarginaliseerde mensen en daardoor bijdragen aan meer sociale gerechtigheid.

Wat doen de diaconale groepen in onze parochie?
Het diaconale werk in onze parochie is in te delen in drie werkvelden.
Als eerste onderscheiden we de aandacht die gegeven wordt aan de individuele parochianen. Zieken, ouderen en mensen die met een persoonlijk verlies te maken hebben, worden ondersteund vanuit de diaconie. De pastores bezoeken vooral ernstig zieken en stervenden. Diaconale werkgroepen zorgen voor deze ondersteuning.
De tweede groep die onze aandacht verdient zijn de “kwetsbaren” in onze lokale samenleving. Vaak zijn deze mensen niet in staat om op eigen kracht uit de problemen te komen. We denken dan aan ondersteuning op financieel en materieel gebied. Deze lokale noodhulp is vooral het werk van de Caritas die bij de hulpverlening samenwerkt met andere kerken en het maatschappelijk werk van de burgerlijke gemeente. Een voorbeeld van een concrete actie op lokaal niveau is de ondersteuning bij de maandelijkse inzameling voor de Voedselbank.
Tenslotte kennen we nog het wereldwijde diaconale werk. De parochie biedt hier vooral ondersteuning aan acties voor projecten in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld met collectes voor de jaarlijkse Adventsactie en Vastenactie), bewustmaking door informatie te geven en door het gebed in de vieringen. Heel praktisch is het ruimte geven aan Amnesty International voor de brievenschrijfactie.

Meer informatie
In onze parochie worden de diaconale activiteiten gestimuleerd en ondersteund door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Deze Caritasinstelling kan meer informatie geven over het diaconale werk, maar staat ook open voor (hulp)vragen, advies of suggesties van uw kant.
De PCI is bereikbaar via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het telefoonnummer 06-29 43 54 69.

H. Franciscus | Actueel

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­