­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

1839
Toen op 27 juli 1969 het katholieke kerkgebouw in gebruik werd genomen, beschikte de katholieke gemeenschap in Zuidlaren sinds ongeveer 370 jaar weer over een eigen kerk. Rond 1600 was in Zuidiaren, net als in het overige Drenthe, van hogerhand het protestantisme ingevoerd en werd na enkele generaties de nieuwe leer de enige leer in deze regio. Dat bleef zo tot in onze tijd, toen zich langzamerhand weer katholieken in Zuidlaren en omgeving gingen vestigen. Sinds wanneer dit het geval is, is niet duidelijk. Wel vermeldt de volkstelling van 1839 in de gemeente Zuidlaren 7 katholieken en in 1880 waren het er 22.

1955
In 1955 had Zuidlaren ongeveer 5 katholieke gezinnen, die onder de parochie Haren vielen. De kleine gemeenschap vierde de H. Mis in het KMT, dat zijn ontstaan dankte aan de aanwezigheid van de kazerne. De diensten werden, behalve door de eigen parochianen, ook bezocht door die van Hoogezand-Sappemeer en door zomergasten. De dienst werd geleid door de aalmoezenier van de kazerne.

1963
Door het groeiend aantal parochianen moest men in 1963 omzien naar een andere gelegenheid om te kerken. Dat werd voor een deel van het jaar de bioscoop van Welte.
Gaandeweg wenste een aantal parochianen de oprichting van een katholieke school. Al gauw bleek echter dat een eigen kerk voorrang moest krijgen. Er werd gezocht naar een geschikte locatie, maar de ene na de andere viel af, ofwel omdat het te duur werd ofwel omdat de plaats bij nader inzien toch niet zo geschikt leek.

1969
In 1969 lag er wel al een bouwtekening, maar dat ontwerp was nog niet het definitieve. Kort na de benoeming van de eerste pastoor van de parochie kwam er een schrijven van het bisdom, waarin de oprichting van een vicarie Zuidlaren en omgeving werd bekendgemaakt. Als naam voor de vicarie werd gekozen Maria ten Hemel Opgenomen. Deze naam is gekozen vanwege de aanwezigheid van Maria in het Drentse wapen.
Tijdens de bouw van de kerk kende men tegenvallers, maar ook meevallers. Zo kreeg men de mogelijkheid om een groot deel van de inventaris van het inmiddels opgeheven Liudger Convict, het klein seminarie van het bisdom Groningen te Haren, over te nemen. Daartoe behoorden het altaar, de tabernakel en zo ongeveer alles, wat nu nog op en rond het altaar staat. Tot de inventaris behoorde ook een meer dan 200 jaar oude scheepsbel, die nu nog het begin van de diensten aankondigt.

Op 27 juli 1969 werd de kerk in gebruik genomen, hoewel de bouw nog niet helemaal gereed was. Het intredelied was toen :"Zomaar een dak..". De officiële inwijding vond plaats op 27 september 1969 door Mgr. Möller, de bisschop van Groningen. Het gebouw, dat past in de agrarische omgeving, vertoont gelijkenis met een Drentse schaapskooi.

1995
In 1995-1996 is de kerk, met de inzet van veel parochianen, grondig verbouwd. De voorgevel is naar voren geplaatst en sterk aangepast. Er ontstond zo een kantoorruimte, een zaal voor o.a. kindernevendiensten en katechese en een ruime entree en hal. Met deze uitbreiding zijn de mogelijkheden voor activiteiten in de kerk sterk verbeterd.

Maria ten Hemel Opgenomen | Actueel

Maria ten Hemel Opgenomen | Meer info

Maria ten Hemel Opgenomen | Contact

Hondsrugstraat 24a
9471 GE Zuidlaren
Tel. 050-4092913
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­